S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v důsledku výskytu koronavirové infekce (COVID-19) informujeme veřejnost o zákazech a doporučeních, které platí v Oblastní nemocnici Kladno.

VSTUP DO NEMOCNICE

Z hygienických důvodů platí pro vstup do nemocnice zpřísněná pravidla!

 1. Všichni pacienti a návštěvy mohou vstupovat do areálu nemocnice pouze hlavním vchodem do budovy CAM, kde prochází úsekem sledovaným termokamerou.
 2. Vstup jiným vchodem do nemocnice je zakázán!
 3. Je nutné dbát pokynů zaměstnanců nemocnice a dodržovat všeobecná hygienická pravidla jako je nošení roušek, dodržování vzdálenosti mezi lidmi a podobně!
 4. Návštěvy podle pravidel dostanou dotazník, který odevzdají na oddělení, které jdou navštívit.
 5. Pacienti přicházející do nemocnice budou registrováni ve vnitřní recepci do příslušné ambulance.
 6. U pacientů s teplotou nad 37,0 °C bude zjištěn důvod návštěvy nemocnice a určeno, zda není vhodné je ošetřit v izolované infekční ambulanci.
 7. Z epidemiologických důvodů žádáme o minimalizace doprovázejících osob pacientů! 

NÁVŠTĚVY U PACIENTŮ V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci vyhlašuje Oblastní nemocnice Kladno od pondělí 21. září 2020 do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou:

a) návštěv nezletilých pacientů;
b) návštěv pacientů s omezenou svéprávností;
c) návštěv rodiček na oddělení šestinedělí a přítomnosti třetí osoby při porodu;
d) pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Při porodu může být s rodičkou přítomna pouze jedna osoba, za kterou je označen druhý rodič dítěte či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to pouze za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

a) porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením;
b) třetí osobě bude zamezen kontakt s ostatními rodičkami;
c) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu;
d) třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
e) třetí osoba používá jednorázovou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek ve výše uvedené situaci nepostačuje).

Návštěvy na oddělení šestinedělí budou povoleny pouze otci dítěte nebo dospělé osobě žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to maximálně na 30 minut v rozmezí 14:00 – 17:00 hodin při dodržení přísných hygienických opatření!

Dále v souvislosti s návštěvami:

 • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
 • Vstup do nemocnice je umožněn pouze s rouškou přes budovu CAM, kde vám bude změřena tělesná teplota pomocí termokamery.
 • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
 • Po vstupu do nemocnice před každou návštěvou vyplníte dotazník pro návštěvy (k dispozici v recepci), který odevzdáte při příchodu na oddělení sestře.
 • Doporučujeme pouze krátké návštěvy (do 30 minut) v počtu maximálně dvou osob v čase od 14.00 do 17.00 hodin!
 • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice!
 • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
 • Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
 • Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

ODBĚROVÉ MÍSTO V OBLASTNÍ NEMOCNICI KLADNO

V Oblastní nemocnici Kladno je od 15. března 2020 zprovozněno odběrové místo pro pacienty s podezřením na nakažení koronavirem. Odběrová ambulance je bezplatně k dispozici pacientům, kterým tesování doporučil lékař či Krajská hygienická stanice. Od 5. května 2020 se v odběrovém místě mohou nechat otestovat na přítomnosti či protilátky proti nákaze novým koronavirem kromě indikovaných pacientů také samoplátci. Od pondělí 21. září 2020 je v areálu Oblastní nemocnice Kladno otevřeno další odběrové místo pro rizikové pacienty, které poskytuje bezplatné testování pomocí rychlotestů především osobám starším 65 let majícím trvalý pobyt na území Středočeského kraje.

VÍCE INFORMACÍ K TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NALEZNETE ZDE.

snímek2


ZÁKAZ DAROVÁNÍ KRVE PO DOBU 28 DNÍ OD...

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci přijímá Hematologicko-transfuzní oddělení i v letošním roce preventivní opatření, kterým je zákaz darování krve po dobu 28 dní po návratu ze zahraniční dovolené. Omezení bude platit od 17.6.2020 a bude týkat všech států. Předpokládáme, že uvedené opatření bude platit do 31.10.2020. Doba trvání i destinace se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách Oblastní nemocnice Kladno i HTO.

V případě nejasností můžete před Vaším plánovaným odběrem krve kontaktovat pracovníky HTO buď telefonicky na číslech: 312 606 343312 606 128 nebo e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zákaz darování krve po dobu 6 měsíců po návratu z oblastí s výskytem malárie a jiných tropických nemocí se nemění. Pokud dárce užíval preventivně antimalarika, prodlužuje se zákaz darování na 12 měsíců.

Velmi si vážíme Vaší přízně a děkujeme za pochopení.


PACIENTI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VYŠETŘENÍ A MAJÍ PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS

Oblastní nemocnice Kladno také žádá všechny příchozí pacienty, kteří potřebují vyšetření v nemocnici a zároveň mají podezření na nákazu koronavirem, aby NEVSTUPOVALI DO PROSTORU NEMOCNICE! Pro tyto případy jsme zřídili KONTAKTNÍ LINKU (tel.č. je uvedeno na informační tabuli před každým hlavním vchodem do nemocnice), na které zdravotníci příchozím pacientům sdělí další postup a umístí je do PŘIPRAVENÉ IZOLOVANÉ ČEKÁRNY, kde budou ošetřeni.

Tímto opatřením se snažíme předejít možnému přenosu nebo rozšíření infekce či nákazy.


MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A NEPOBÝVAL/A JSTE V MÍSTECH, KTERÁ JSOU VYHLÁŠENÁ JAKO RIZIKOVÉ OBLASTI PRO ŠÍŘENÍ INFEKCE COVID-19?

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava, zůstaňte doma a kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.


JAK SE MŮŽETE PŘED NÁKAZOU CHRÁNIT?

 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
 • Vyhýbejte se kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
 • Používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
 • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou!
 • Používejte nejlépe jednorázové kapesníky.
 • Používejte ústenku tak, abyste omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S KÝM SE MŮŽETE PORADIT?

 • 771 137 070    Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (v provozu denně 7:00 – 19:00 hodin)
 • 724 810 106    Státní zdravotní ústav
 • 725 191 367    Státní zdravotní ústav
 • linka 1212        Informační linka v souvislosti s koronavirem

Při zdravotních potížích volejte linku 112. Informace o koronavirové nákaze COVID-19 poskytují nyní také infolinky všech zdravotních pojišťoven. Souhrnný seznam kontaktů naleznete zde.


KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE?

Další aktuální informace naleznete také na webových stránkách:

Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo https://koronavirus.mzcr.cz/
Státního zdravotního ústavu www.szu.cz
Krajské hygienické stanice SČK www.khsstc.cz

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O KORONAVIRU?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

co byste měli vědět o koronaviru


INFORMAČNÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ