Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice:

VRCHNÍ SESTRA CENTRÁLNÍHO A URGENTNÍHO PŘÍJMU

Pracoviště

Centrální a urgentní příjem
http://www.nemocnicekladno.cz/oddeleni/spolecne-obory/centralni-a-urgentni-prijem

Požadujeme

 • odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zák. 96/2004 Sb.
 • specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči
 • 10 let praxe
 • dobré komunikační, organizační a manažerské dovednosti
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

V případě Vašeho zájmu zašlete následující dokumenty

 • vlastnoručně podepsanou přihlášku s uvedením pozice, na kterou se hlásíte
 • profesní životopis se zaměřením na odbornou praxi
 • kopii dokladů o dosaženém vzdělání
 • vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • písemný návrh vlastní koncepce řízení a provozu Centrálního a urgentního příjmu

Uzávěrka přihlášek: 30.4.2019

Přihlášky včetně všech náležitostí zasílejte nebo osobně doručte v zalepené obálce s označením
"VŘ – vrchní sestra CUP" na adresu:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
k rukám: Mgr. Lenky Dohnalové
Vančurova 1548
272 59 Kladno