4. patro - Novorozenecké odd., tel. 312 606 439, vstup "C", resp. přes "B"

Novorozence po porodu ošetřuje dětská sestra, při komplikovaném porodu je vždy přítomen dětský lékař. Při prvním ošetření dítěte je vítána přítomnost tatínka. Na ručičku dítěte se připevní identifikační pásek. První fotografie může být pořízena již při prvním ošetření. Po ošetření dítěte následuje jeho vážení a měření, tatínek může vše zdokumentovat. První dvě hodiny života stráví novorozenec na porodním sále spolu s rodiči. Novorozence přikládáme k prvnímu kojení již na porodním sále z důvodu včasného rozvinutí laktace.

Do doby, než je maminka schopna se sama starat o miminko, pečují o něj dětské sestry, ovšem podle jeho chuti je přinášeno ke kojení. Naše nemocnice jako jedna z prvních v republice získala titul Baby friendly hospital, což je označení pro nemocnici, která podporuje přirozenou výživu dětí a plní 10 kroků k úspěšnému kojení. Po porodu se miminko nekoupe, první dva dny se pouze jemně sprchuje, až třetí den pozná vodu ve vaničce. Maminka se postupně zacvičuje pod vedením novorozenecké sestry.

Vizita lékařem probíhá 2x denně. Pupeční pahýl odstraňujeme po jeho zaschnutí třetí den života. Čtvrtý den po porodu je miminko připraveno k odchodu domů. Oddělení pro fyziologické novorozence funguje v systému rooming in. Dětské sestry jsou i laktační poradkyně a pravidelně se vzdělávají. K dispozici je řada pomůcek ke kojení – odsávačky mateřského mléka, kojící kloboučky, kojící polštáře atp. Na našem oddělení podporujeme především kojení. Při nedostatečné laktaci je možný dokrm dítěte. V tom případě upřednostňujeme alternativní způsob podávání stravy.

novo 01   novo 01

Horká linka kojení

Na oddělení funguje i 24 hodinová Horká linka kojení – tel.č. 607 076 348.
Zde se můžete informovat a poradit o případných problémech s kojením Vašeho miminka.
Osobní informace v laktační poradně jsou pouze po dohodě.

Pokud má miminko nějaké zdravotní problémy, přeložíme ho na JIP nedonošeneckého odd., které je na stejném podlaží.

Nedonošenecká JIP a nedonošenecké oddělení – následná péče

Neonatologická (nedonošenecká) JIP, tel.č. 312 606 411, nachází se ve 4. patře – vstup na JIP je z části „C“ a navazuje na porodnici.
Nedonošenecké oddělení – následná péče, tel.č. 312 606 438, nachází se ve 4. patře – vstup na oddělení následné péče je i z části „D“.

V roce 2014 bylo naše oddělení zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.

Úzce spolupracujeme nejen s kolegy z gynekologicko-porodnického oddělení naší nemocnice, ale i s novorozeneckým a gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Slaný a Rakovník, odkud přijímáme předčasně narozené či nemocné novorozence. Naše péče je také navázána na perinatologická centra Prahy (FN Motol, ÚPMD Podolí, FTN Krč a VFN Apolinářská) a Kliniku dětí a dorostu.

Na jednotce intenzivní péče, která je vybavena moderní technikou a stabilním kolektivem sester specialistek a lékařů, poskytujeme specializovanou péči nejen novorozencům od 32.týdne těhotenství, nebo s porodní hmotností nad 1500 g, ale i donošeným novorozencům se zhoršenou poporodní adaptací a novorozencům nemocným. Po přijetí nezralého či donošeného novorozence ukládáme do inkubátoru, monitorujeme základní fyziologické funkce, provádíme laboratorní vyšetření ke sledování krevního obrazu, hladiny glykémie, iontů, zánětlivých parametrů apod. V průběhu hospitalizace doplňujeme neurologické, ortopedické a oční vyšetření, dále USG vyšetření hlavičky a bříška. Co nejčasněji se snažíme zahájit výživu mateřským mlékem. Většina předčasně narozených dětí se dobře adaptuje a hospitalizace probíhá bez komplikací. Pokud se po porodu projeví známky nezralosti plic – tzv. syndrom dechové tísně novorozence, zahajujeme ventilační podporu pomocí nCPAP, který zabraňuje kolapsu plicních sklípků na konci výdechu, snižuje dechovou práci novorozence a zlepšuje oxygenaci tkání. Při projevech infekce zajišťujeme novorozence ATB terapií, při progresi novorozenecké žloutenky, kdy stoupá hladina bilirubinu v séru, zahajujeme fototerapii. Při projevech hypoglykémie a při intoleranci stravy zajišťujeme infuzní terapií.

nedo 02   nedo 02   nedo 02

Na JIP navazuje část tzv. následné péče, kam předáváme novorozence po stabilizaci stavu a přijímáme k nim maminky, které se pod vedením sestřiček učí pečovat o svá miminka. Po propuštění sledujeme vývoj a prospívání dětí v rizikové poradně. Našim cílem je především to, aby se maminka naučila o své děťátko pečovat a aby odcházela z našeho oddělení klidná a spokojená.

nedo 02   nedo 06