Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna oddělení Oblastní nemocnice Kladno.

Oddělení se nachází v suterénu budovy CAM (Centrum akutní medicíny).

Mezi základní vybavení oddělení patří 3 parní sterilizátory, 1 sterilizátor formaldehydový, a 2 prokládací myčky.

Provozní doba:
Nepřetržitý provoz 24 hodin denně.