rybička          esflogo mpsv

Dětská skupina je určená pro děti zaměstnanců kladenské nemocnice a pro děti zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje p.o. . Zřizovatelem je Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Od roku 2013 do roku 2021 byla zařazena v programech Evropských sociálních fondů na podporu zaměstnanosti. V současné době je dětská skupina zařazena ve státním dotačním programu. Nachází se v areálu nemocnice, naproti pavilonu M (chirurgie a ambulance rehabilitace), ve zcela zrekonstruovaných prostorách z roku 2013.

Kapacita dětské skupiny je 22 dětí, jedná se o jednotřídní skupinu složenou z různých věkových kategorií. Stanovená věková hranice pro přijetí do DS je od jednoho roku do šesti let, resp. posledního roku před nástupem do povinného posledního ročníku MŠ.

Veškerý prostor ve kterém se děti pohybují je navržen tak, aby nejenom splňoval všechna nařízení a normy, ale také, aby se v něm děti cítily co nejlépe a nacházely se v podnětném, veselém a hravém prostředí.

Posláním a náplní dětské skupiny je péče o malé děti, snaha o rozvoj jejich schopností a dovedností. Především v psychosociální a kulturní oblasti – základní pravidla slušného chování, rozvoj vzájemných interakcí, ale rovněž prohlubování a upevňování stravovacích a hygienických návyků, v neposlední řadě taktéž snaha vést děti k samostatnosti. Samozřejmostí je individuální a citlivý přístup.

Struktura dne a provoz v DS jsou stanoveny provozním řádem a plánem výchovy a péče. Veškeré aktivity probíhající v dětské skupině, zohledňují věk a možnosti dětí, a to i v individuální rovině.

V roce 2014, bylo za podpory Magistrátu města Kladna, v areálu nemocnice vybudováno dětské hřiště. S dětmi zde pobýváme zejména v dopoledních hodinách, pravidelně taktéž chodíme na vycházky do blízkého okolí (Sletiště, Lapák).