Touto moderní operační metodou odstranění příznaků dolních močových cest disponuje urologické oddělení kladenské nemocnice již 3 roky.

Tehdy ji lékaři prováděli nejprve ve zkušebním módu a o rok později již nastálo. Stejně jako u fúzní biopsie prostaty se jedná
 o vysoce specializovanou metodu, kterou nabízí jen malá část urologických oddělení v České republice. Povídali jsme si o ní se zástupcem primáře urologického oddělení MUDr. Ing. Milanem Čermákem.

Pane doktore, pro koho je tato metoda vhodná?

Holmiová enukleace prostaty je určena hlavně pro pacienty s mikčními potížemi na základě benigního zvětšení prostaty, kteří nereagují na léčbu pomocí léků nebo kteří je nechtějí užívat. Věkový faktor ani nemocnost pacienta není rozhodující, jelikož se jedná o minimálně invazivní výkon s rychlou rekonvalescencí. Ani velikost prostaty není překážkou pro tento typ operačního výkonu. Holmiovou enukleaci prostaty může podstoupit každý pacient, který je schopný operačního výkonu v celkové nebo případně spinální anestézii.

Velikost prostaty však bývá na většině urologických pracovišť podstatná, rozhoduje, zda může pacient podstoupit endoskopický výkon. Tady to však neplatí.

Ano, neplatí. Velikost prostaty u tohoto výkonu není limitem - horní hranici v podstatě určuje zkušenost operatéra. Na našem pracovišti jsme provedli tento výkon několika pacientům
s velikostí prostaty přes 200 gramů. Aktuálně je naším maximem 220 gramů vymorcelované tkáně. S přihlédnutím k tomu, že ponecháváme chirurgické pouzdro prostaty, tak reálná velikost celé prostaty byla více než 250 gramů.

Popsal byste nám tedy, jak operace probíhá?

Jedná se o laserovou endoskopickou metodu. Operační výkon se celý provádí přes močovou trubici. Pomocí laserového paprsku postupně oddělíme vnitřní, tzv. žlázovou, část prostaty od pouzdra prostaty. Následně oddělenou část prostaty rozmělníme a odsajeme z močového měchýře pomocí morcelatoru. Takto získaná tkáň je odeslána histopatologickému vyšetření k vyloučení přítomnosti maligního onemocnění, nebo-li karcinomu prostaty.

Jaké jsou výhody podstoupení tohoto výkonu oproti jiným metodám?

Mezi hlavní výhody této metody patří menší invazivita výkonu (absence operační rány)
a krátká doba hospitalizace i následné rekonvalescence. Jako další nespornou výhodu můžeme uvést také nižší krvácivost výkonu, a tím menší riziko podání krevní transfúze pooperačně. Pravděpodobnost, že bude nutné operaci v budoucnu opakovat, je velmi nízká a pohybuje se okolo 0,7 procent. Pro srovnání, u jiných metod toto procento stoupá až na 15 procent v průběhu 10 let. Zlepšení průtoku moči se odhaduje až několikanásobně oproti původnímu

stavu a naprostá většina pacientů s močovým katétrem před operací se jej po Holmiové enukleaci prostaty zbaví. Další velkou výhodou oproti novým metodám odstranění mikčních potíží při benigní hyperplazii prostaty, jako je například aplikace vodní páry, je právě již zmíněné získání vzorků prostaty k histopatologickému vyšetření. Díky nim se dokáže odhalit případný karcinom prostaty, a to většinou v raném stádiu. Nicméně bych rád podotkl, že provedení Holmiové enukleace prostaty nesnižuje riziko vzniku a také není metodou léčby karcinomu prostaty, pro ně jsou primárně určeny jiné typy léčby. Z operační jde o radikální prostatektomii. I proto musí být každému pacientovi po tomto operačním výkonu dále sledována hladina prostatického specifického antigenu.

Jaká rizika se pojí s touto metodou?

Spektrum a četnost operačních rizik se u Holmiové enukleace výrazně neliší od standardních operačních metod na léčbu benigní hyperplazie prostaty, jako jsou transuretrální resekce nebo transvesikální prostatektomie. Spíše se jedná o méně rizikový výkon oproti uvedeným operačním metodám.

Jak se mohou pacienti na tento výkon objednávat?

Pacienti se k nám zpravidla dostávají na doporučení svého ambulantního urologa, který jim navrhne operační řešení jejich potíží. Nemalou část tvoří i pacienti, které do naší ambulance odeslal praktický lékař nebo přišli z vlastní iniciativy a po vyšetření jsme je indikovali k enukleaci prostaty Holmiovým laserem.

holep02

holep01