Z historie

Nová nemocnice na Kladně byla slavnostně otevřena v roce 1903. Měla 60 lůžek a jejím vedením byl pověřen chirurg MUDr. Bohuslav Niederle. Urologické oddělení bylo založeno 1.1.1965 jako ordinát s vyčleněnou staniční jednotkou z chirurgického oddělení s počtem 40 lůžek.  Je tedy jedním z nejstarších v České republice. Následně 1.1. 1968 došlo k oddělení samostatné urologie s 50 lůžky, samostatným cystoskopickým sálkem a s urologickým rentgenologickým stolem na RTG oddělení. V následujících letech se postupně rozšířily možnosti operativy s objevením endoskopických maloinvazivních urologických zákroků. Na našem oddělení se provádí i laparoskopické urologické výkony, jako nová standardní terapie onkologických i neonkologických onemocnění.

pe 289 hlavni budova

Současnost

Dlouhodobě spolupracujeme s okolními nemocnicemi a urologickými ambulancemi ve Slaném, Rakovníku, Berouně, Hořovicích, Černošicích a v Kladně. Podílíme se též na praktické výuce studentů SZŠ a VOŠZ Kladno. Nově je Urologické oddělení i pregraduálním výukovým pracovištěm pro mediky 1. lékarské fakulty Univerzity Karlova v Praze.

V současnosti poskytujeme komplexní léčebně preventivní péči téměř v celém rozsahu dospělé urologie. Spolupracujeme s onkologickým oddělením v terapii a dispenzarizaci o onkologicky nemocné pacienty. Provádíme operace všech urogenitálních lokalit pro nenádorová i nádorová onemocnění otevřenou cestou, endoskopicky i laparoskopicky. Urologický operační sál je k dispozici 24hodin denně s moderním, špičkovým vybavením. Nově provádíme i Holmiové laserové enukleace prostaty (HoLEP) pro benigní hyperplasii prostaty. Dále spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady při mimotělním drcení konkrementů rázovou vlnou, který je jedné z možností léčby močových konkrementů.

dsc 0346

uro chodba