UPOZORNĚNÍ

  • Lůžkové oddělení radiační a klinické onkologie se dočasně nachází v budově "B".
  • Onkologická ambulance se nachází v přízemí bloku "C2".
  • Ozařovny jsou umístěny v suterénu pavilonu "B".

Poskytujeme péči o pacienty s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním. Disponujeme ambulancí (denním stacionářem), 6 lůžky k aplikaci chemoterapie a ozařovnami. Zajišťujeme především aplikaci standardních chemoterapeutických režimů, podávání hormonální léčby, provádění potřebných vyšetření v rámci onkologické léčby a další dispenzarizace. V případě komplikací vedeme podpůrnou léčbu.

Léčbu zářením cílíme na paliativní výkony u pacientů v nevyléčitelném stádiu nádorového onemocnění se záměrem co nejvíce zlepšit kvalitu jejich života. Hlavními diagnózami pro radioterapii jsou například metastázy různých lokalit, případy jinak neřešitelného krvácení z nádoru. V rámci ozařoven provádíme i radioterapii nenádorových onemocnění - zejména pohybového aparátu (ostruhy patní, artrózy, tenisové lokty, atd.)

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

Kontakty

Telefon oddělení:   312 606 360
Fax oddělení 312 606 188
Ambulance 312 606 363, 312 606 487
Ozařovny: 312 606 366
Ambulance ozařovny:      312 606 157