Podmínky pro přijetí do DS Rybička:

  • Přijímány jsou pouze děti zaměstnanců Oblastní nemocnice Kladno,a.s, nemocnice Středočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p.o.
  • Přijímány jsou děti od ukončeného jednoho roku věku.
  • V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr v ON Kladno/ZZS SČ, je povinen nahlásit tuto změnu vedoucí dětské skupiny. Ukončením pracovního poměru v ON Kladno/ZZS SČ zaniká nárok na umístění dítěte v dětské skupině.
  • Rovněž i v případě, kdy dítě přestupuje do jiného zařízení, např. MŠ, je rodič povinen tuto skutečnost nahlásit a řádně ukončit docházku dítěte do dětské skupiny.