Gynekologická lůžková část má k dispozici 24 lůžek konzervativní a operační gynekologie. Pacientkám zajišťujeme komplexní diagnostickou a terapeutickou péči, konzervativní a operační léčbu gynekologických onemocnění. Operační léčba je prováděna na operačních sálech oddělení v rozsahu základní gynekologické operační léčby (malé a velké operační výkony, výkony jednodenní chirurgie), s využitím moderních endoskopických přístupů (hysteroskopické a laparoskopické), provádění operací pro neudržení moče, až po radikální operační léčbu zhoubných nádorů ženských orgánů.

V oblasti minimálně invazivní chirurgie, v endoskopii, provádíme moderní operační laparoskopické výkony na ženských orgánech. Ojedinělá v naší republice je aplikace metody laparoskopické léčby děložních myomů, (viz www.myomykladno.cz). V rámci endoskopického výukového centra zajišťujeme vzdělávání lékařů z jiných gynekologických pracovišť.

Dále nabízíme farmaceutické ukončení těhotenství (do 7. týdne těhotenství), bližší informace vám podá váš gynekolog.

Nadstandardní pokoje gynekologického lůžkového oddělení

Na našem oddělení se nacházejí celkem 4 nadstandardní pokoje, z toho u dvou je součástí sociální zařízení (600,- Kč za noc) a další dva využívají sociální zařízení společně s ostatními pacientkami oddělení (400,- Kč za noc). Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu, zdravotní péče je shodná s péčí na standardních pokojích.

Objednávky: Při zájmu o nadstandardní pokoj na gynekologickém oddělení Vám bude přidělen, pokud nebude obsazený. Zájem o nadstandardní pokoj můžete vyjádřit buď při příjmu na oddělení nebo telefonicky před plánovanou hospitalizací na tel. čísle: 312 606 388. Bude- li pokoj neobsazený, bude Vám nabídnut podle pravidla časnějšího zájmu. Platby za nadstandardní pokoj jsou vždy zálohové: při nástupu na pokoj je třeba uhradit zálohu dle předpokládané délky pobytu. Po ukončení hospitalizace je vystaven celkový účet s doplatkem. Pobyt v nadstandardním pokoji se řídí řádem nadstandardního pokoje gynekologicko- porodnického oddělení Oblastní nemocnice Kladno

Vedoucí lékařka: MUDr. Eva Shíbalová
Telefon: +420 312 606 388