DR. KLAUN - LÉČÍME ÚSMĚVEM

Doktor Klaun je první podobnou iniciativou v České republice, který poprvé rozesmál nemocné děti už v roce 1999. Doktor Klaun využívá jinou terapii než ostatní lékaři - léčí smíchem. Díky němu se tisíce hospitalizovaných dětí rychleji uzdravují a dokážou snáze překonat trauma z dlouhodobého pobytu v nemocnici.

klauni

Naši Dr. Klauni jsou nekonečným zdrojem smíchu a radosti v očích dětských pacientů a všichni, jež jsou toho součástí, mají radost z pozitivních ohlasů především dětí, ale i jejich rodičů a v neposlední řadě skvělého nemocničního personálu. Každý, jež je součástí programu Dr. Klauna, odvádí úžasnou práci, která mění smutek v radost. Iniciativa Dr. Klauna aktivně pomáhá hospitalizovaným dětem v Oblastní nemocnici Kladno při překonávání traumatu z pobytu v nemocničním prostředí již od roku 2003.

Být součástí týmu Dr. Klauna vyžaduje zvláštní dovednosti, nadání a znalosti. Stát se tím nejlepším nemocničním klaunem vyžaduje pravidelné absolvování pravidelných seminářů a školení. Celá tato náročná, překrásná a smysluplná práce, hodiny strávené na dětských odděleních, trénink, příprava, plánování, komunikace a logistika by nebyla možná bez těch, jejichž podpora to všechno umožňuje. Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům. Jejich štědrá podpora programu Dr. Klauna umožnila každému pacientovi věnovat osobní kartu přání se společnou fotkou s klaunem a osobním věnováním s přáním brzkého uzdravení. Je to velice milá vzpomínka na chvíle strávené ve společnosti smíchu a radosti. Díky jejich příspěvkům se mohou také trénovat noví klauni, což se logicky promítá do více návštěv a především to znamená více smíchu a radosti na dětských odděleních!

Vážený Dr. Klaune, chtěli bychom Vám i celému Vašemu kolektivu poděkovat za Vaši aktivitu a péči, kterou věnujete dětem, které jsou hospitalizované na oddělení dětské chirurgie Oblastní nemocnice Kladno. Děti i rodiče, kteří jsou s dětmi u nás hospitalizované, hodnotí Vaši práci velmi kladně, těší se vždy na Vaši další návštěvu a informují i další děti a rodiče, protože se nové děti i rodiče po Vás ptají. Dobu hospitalizace si s Vámi zkracují a vyplní Vaší návštěvou volný čas, který se v nemocnici vždycky vleče, i děti větší, dokonce i mládež na prahu dospělosti. Druhý den po Vaší návštěvě je oddělení plné barevných kytiček a zvířátek z balónků a oddělení vypadá veseleji. Dětem se lépe stůně a nám lépe pracuje, " poděkovalay za kolektiv dětské chirurgie MUDr. Tatiana Příplatová a Monika Halwigerová.

Bližší informace najdete na webových stránkách Chance 4 Children (C4C). 
logo 4c