Psychiatrická ambulance zajišťuje péči o pacienty s duševním onemocněním prakticky ze všech kategorií:

 • Poruchy nálad (př. deprese, mánie, bipolární porucha)
 • Úzkostné poruchy (př. panické stavy, fobie, generalizovaná úzkostná porucha)
 • Posttraumatické poruchy
 • Poruchy spánku
 • Somatoformní poruchy (psychické poruchy projevující se zejména v tělesné složce, bolesti atd.)
 • Psychotická onemocnění
 • Organická postižení mozku
 • Péče o pacienty s poruchami paměti různého stupně
 • Závislost na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech
 • Dětská adiktologie ve spolupráci s AT centrem Kladno (MUDr.Hellerová)
 • Osobnostní poruchy
 • Krizová intervence

V případě potřeby akutní psychiatrické péče je možno se obrátit na:

 • Psychiatrie Kladno - Clinterap, K nemocnici 2814, budova C, 1. NP, tel. +420 601 304 482, provozní doba
 • CKI (Centrum Krizové Intervence), Ústavní 91, 181 02 Praha 8, tel.: +420 284 016 666, +420 284 016 110
 • RIAPS, Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3-Žižkov, tel.: +420 222 586 768
 • Centrum sociální intervence Kladno, J. Palacha 1643, 272 01 Kladno, tel.: +420 312 248 018
 • Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, tel. +420 416 808 111
 • Psychiatrické oddělení ÚVN