Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář dle osnov schválených MZ ČR

Charakteristika kurzu

Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Vstupní požadavky

  • ukončené základní vzdělání
  • dobrý zdravotní stav
  • dovršení věku 18 let
  • na praktickou část musí mít uchazeč absolvované / nebo zahájené očkování proti hepatitidě B doložené potvrzením

Místo

  • teoretická část - posluchárna Oblastní nemocnice Kladno
  • praktická část - určená oddělení nemocnice

Způsob ukončení

  • absolvování kurzu, vykonání teoretické a praktické zkoušky před zkušební komisí
  • absolvent obdrží osvědčení MZ ČR, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře

Termín kurzu

  • 2. 10. 2023 - 1. 11. 2023 (každý všední den 8:00 – 15:00). Závěrečná zkouška 3. 11. 2023 od 9:00

 

Přihláška ke stažení zde