Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odběrová pracoviště
Odběrové místnosti slouží pro ambulantní odběry pacientů, odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, vyšetření glykemické křivky.

Odběrové středisko J. Palacha ul. 1620, Kladno 1, tel: 312 606 533
Odběrové středisko je umístěno proti střední průmyslové škole vedle náměstí Svobody.
Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko Oblastní nemocnice Kladno – CAM, tel: 312 606 243
Odběrové středisko v areálu nemocnice je umístěno v přízemí nové budovy Centrum akutní medicíny (vchod do budovy je z areálu nemocnice i z třídy ČSA. Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.
Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 14:00 hodin

Odběrové středisko Poliklinika - Čsl. armády 414, Nové Strašecí, tel: 313 511 478
Odběrové středisko je umístěno v přízemí Polikliniky Nové Strašecí (přízemí vpravo).
Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.
Otevřeno pondělí až pátek od 6:30 do 10:30 hodin

Pokyny pro odběr krve – k vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

Pacient s sebou musí mít požadavkový list ordinujícího lékaře (žádanku) a tam, kde je to nutné informovaný souhlas s odběrem. Ke kontrole údajů musí mít pacient doklad vydaný státní správou (občanský průkaz, řidičský průkaz, kartička pojištěnce ZP).
Bez řádně vyplněného požadavkového listu odběr nebude proveden, jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce).

K vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

1. Odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla. Tam, kde je to nutné, po konzultaci s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem.
2. Odběry krve se provádí na lačno!
3. Ráno před odběrem je vhodné vypít zhruba 1/4 litru neslazené tekutiny (hořký čaj, voda)
4. Odebírajícímu personálu je nutné předem oznámit alergie na používané zdravotnické prostředky (desinfekce, náplasti…)
5. Odebírajícímu personálu je nutné předem upozornit na nevolnosti spojené s odběrem krve. Odběr bude proveden v leže. Zabrání se tak možnému poranění při pádu, souvisejícím s mdlobou..
6. Po odběru krve se pacient může najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

Poznámka: od 1. 4. 2012 při odběru nezletilého pacienta (do 15 let) je nutný doprovod rodiče. Při odběru nezletilého pacienta (15 až 18 let) je nutné zmocnění/souhlas od rodičů, že nezletilý pacient může na odběr krve bez jejich doprovodu.

Možné komplikace odběru krve:

  • bolestivost v místě vpichu, většinou odezní do několika minut po odběru
  • „modřina" v místě vpichu, prevencí je řádné stlačení místa vpichu
  • nevolnost, výjimečně i kolapsový stav, u hladovějících, nedostatečně hydratovaných, ve stresu, při probíhajícím onemocnění, prevencí je se co nejdříve po odběru najíst a dostatečně napít
  • jedinci, kteří trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odběrem (pohled na krev apod.) toto oznámí předem, aby odebírající zdravotní personál k němu přistupoval se zvýšenou opatrností a měl jej pod dohledem i nezbytně dlouhou dobu po něm
  • zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na některou ze složek při odběru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech ve spojitosti s teplotou nelze vyloučit sekundární infekci, nutno kontaktovat ošetřujícího lékaře

Pokud by se pacient po odběru necítil dobře, oznámí tuto skutečnost zdravotnickému personálu.