Vnitřní řád upravující práva a povinnosti pacientů nabývá účinnost 20.1.2023.

pdfVnitřní řád upravující práva a povinnosti pacientů

Dokument obsahuje:

1. Úvodní ustanovení
2. Účel
3. Odpovědnost a pravomoci
4. Pojmy, definice, symboly a zkratky
5. Práva a povinnosti pacientů a jejich doprovodu při poskytování ambulantní péče
6. Příjem pacienta do nemocnice
7. Pobyt v nemocnici v rámci hospitalizace
8. Propuštění pacienta z hospitalizace
9. Povinnosti pacienta při hospitalizaci
10. Práva pacienta při hospitalizaci
11. Ostatní pravidla při hospitalizaci
12. Závěrečná ustanovení
13. Související předpisy a dokumenty