SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ

Zdravotně sociální pracovnice poskytují pomoc klientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možnosti konkrétní pomoc.

Zdravotně sociální pracovník (zákon č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, vyhláška 424 2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků):

  • provádí sociální prevenci zaměřenou na vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci,
  • provádí sociální šetření a posouzení životní situace ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace na základě spolupráce s orgány veřejné správy, případně dalšími subjekty,
  • sestavuje plán psychosociální intervence, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření,
  • zajišťuje sociálně právní poradenství  ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům,
  • napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí,
  • podílí se na přípravě propouštění pacienta, včetně zajištění další péče a služeb,
  • sociální intervence je poskytována hospitalizovaným pacientům, pokud  během této doby není jejich nepříznivá sociální situace vyřešena, jsou následně předáni k dořešení dalším kompetentním institucím.

Sociální intervence probíhá na základě žádosti ošetřujícího lékaře v rámci spolupráce multidisciplinárního týmu. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

sociální oddělení onk služby 2020

pdfSociální oddělení Oblastní nemocnice Kladno_služby

Kontakt

Telefon:  +420 312 606 323 
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kde jsme:  budova E, přízemí, č.dv. 63

pondělí – pátek: 9:00 - 11:00 hodin
(jinak dle telefonické domluvy, možnost zanechání zprávy na záznamníku)