Projekty realizované v Oblastní nemocnici Kladno s podporou dotací fondů EU v rámci projektů 4. Výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, získala dotace v rámci projektů 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – SC 1.1 (PR) na projekt s názvem Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému ONK vůči kybernetickým hrozbám.

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií,  je posílení ochrany informačních a komunikačních systémů nemocnice před kybernetickými útoky. 

V rámci projektu realizovaného od dubna 2022 do prosince 2023 dojde ke zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí, zavedení systému sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a ke zlepšení zajištění úrovně dostupnosti informací v provozovnách Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

IROP Výzva č.4 Kyberbezpečnost