Monitorování antiagregační terapie

Vyšetření agregace trombocytů pro diagnostiku poruch destičkových funkcí nebo pro monitoraci efektu antiagregační terapie.
Provádí se ve středu. Odběr v jiné dny je nutné předem objednat (6544, 6176).

Pokyny k odběru:

  • Odběr do zkumavek Sarstedt, zelený uzávěr, 1x5 ml nebo 2x3 ml

Současně s indikací agregačního vyšetření musí být lékařem indikován i KO (nebo vyšetřen v krátké době před požadavkem na agregace) – nelze vyšetřit trombocytopenické vzorky.

Před odběrem vzorku je vhodné vyloučit některé potraviny s možným vlivem na destičkové funkce -  viz Pokyny pro pacienty před agregačním vyšetřením.

Na žádance (KLK0111-růžová, VZP06 nebo K) musí být uveden:

  • kompletní identifikační údaje pacienta
  • název léku (účinné látky), který pacient užívá.
  • požadavek – např. text: agregační vyšetření při terapii
  • datum a doba odběru (hodina, minuta) – vzorek lze zpracovat maximálně do 4 hodin po odběru

Je potřeba odebrat 2 zkumavky.

Vzorek nesmí být transportován potrubní poštou!