Monitorování antiagregační terapie

Vyšetření agregace trombocytů pro diagnostiku poruch destičkových funkcí nebo pro monitoraci efektu antiagregační terapie.
Provádí se po objednání středa-čtvrtek-pátek.

Pokyny k odběru:

  • Odběr do zkumavek Sarstedt, zelený uzávěr, 1x5 ml nebo 2x3 ml

Současně s indikací agregačního vyšetření musí být lékařem indikován i KO (nebo vyšetřen v krátké době před požadavkem na agregace) – nelze vyšetřit trombocytopenické vzorky.

Na žádance (KLK0109, růžová) musí být uveden datum a čas odběru (krátká stabilita vzorku) a název léku (účinné látky), který pacient užívá. Před odběrem vzorku je vhodné vyloučit některé potraviny s možným vlivem na destičkové funkce -  viz Pokyny pro pacienty před agregačním vyšetřením.

Vzorek nesmí být transportován potrubní poštou!

Žádanka VZP 06 nebo K, musí být uvedeny:

  • kompletní identifikační údaje pacienta, 
  • datum a doba odběru (hodina, minuta) – vzorek lze zpracovat maximálně do 4 hodin po odběru.
  • požadavek – např. text: agregační vyšetření při terapii ......... a musí být uveden název preparátu, který nemocný užívá. 

Při duální terapii (Clopidogrel i ASA) je potřeba odebrat 2 zkumavky.
Vzorek nesmí být transportován potrubní poštou!