Monitorování antiagregační terapie

Vyšetření agregace destiček pro účely monitorování efektu antiagregační terapie se od 1. 8. 2012 provádí 3x týdně - v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

Pokyny k odběru:

Odběr do zkumavek odběrového systému Greiner s 3,2% citrátem. Zkumavky jsou k dispozici v hematologické ambulanci, na stanicích interního a neurologického oddělení včetně JIP, v odběrovém středisku Centra akutní medicíny a na centrálním příjmu Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno. Vzorky odebrané do jiných zkumavek nelze analyzovat!

Žádanka VZP 06 nebo K, musí být uvedeny:

 • kompletní identifikační údaje pacienta, 
 • datum a doba odběru (hodina, minuta) – vzorek lze zpracovat maximálně do 4 hodin po odběru.
 • požadavek – např. text: agregační vyšetření při terapii ......... a musí být uveden název preparátu, který nemocný užívá. 

Při duální terapii (Clopidogrel i ASA) je potřeba odebrat 2 zkumavky.
Vzorek nesmí být transportován potrubní poštou!

Hodnocení výsledků:

Výsledkem je zbytková (nezablokovaná) agregace trombocytů. Čím nižší číselná hodnota, tím nižší zbytková funkce destiček a tím vyšší efekt léčby.

ASA:  

 • normální hodnoty neléčeného pacienta  620 – 680 ARU (Aspirin Reaction Units)
 • Účinná antiagregace  380 – 550 ARU
 • Krvácivé riziko pod 380 ARU

Clopidogrel (a ostatní inhibitory receptoru P2Y12 – prasugrel, ticlopidin, ticagrelor):

Ve výsledku jsou uvedeny 3 hodnoty:

 1. Clopidogrel P2Y12 - agregace spouštěná přes lékem blokovaný receptor (P2Y12):
                         
  • neléčený pacient (léčba bez efektu)  > 240 PRU (P2Y12 Reaction Units)
  • léčený pacient (dobrý efekt) 85 – 208 PRU (u nerizikových pacientů 85 – 238 PRU)
  • léčený pacient riziko krvácení < 85 PRU
 2. Clopidogrel BASE - agregace spouštěná přes trombinový receptor (BASE) - není ovlivněna terapií:
  1. 194 – 418 PRU, hodnoty pod 194 PRU jsou u trombopenických vzorků nebo u trombopatie)
 3. Clopidogrel inhibice - procento inhibice funkce destiček, vypočteno z výsledku P2Y12 a BASE:
  1. 40 – 60%, při nižší BASE může být hodnota % inhibice nízká i při dostatečné účinnosti terapie (hodnota P2Y12),
  2. rozhodující je hodnota zbytkové agregace P2Y12.


MUDr. Eva Fenclová
Klinická laboratoř ON Kladno