Úsek hematologie provádí základní hematologická a koagulační vyšetření. Mezi specializovaná vyšetření patří screeningové vyšetření trombofilních stavů; paleta vyšetření trombofilních markerů zahrnuje funkční test k detekci rezistence Faktoru V na aktivovaný protein C (APC rezistence) s přídavkem plazmy deficitní pro faktor V, stanovení hladiny proteinu C, proteinu S, faktorů VII, VIII, IX, Lupus antikoagulans, monitorování nízkomolekulárního heparinu (anti-Xa aktivita v plazmě) a dalších antikoagulačních a antiagregačních léků. Ostatní trombofilní markery - fibrinogen, antitrombin III jsou součástí rutinních koagulačních vyšetření.

Dále lze po předchozím telefonickém objednání provést agregační vyšetření destičkových funkcí metodou optické agregometrie (nutná předchozí příprava pacienta, viz Pokyny před agregačním vyšetřením)

Hematologická ambulance 
Telefon: 312 606 346

Monitorování antiagregační terapie

Agregace trombocytů 

Monitorování antikoagulačních léků

Dabigatran (Pradaxa)
Rivaroxaban
Eliquis (Apixaban)


Odběrový systém

Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt.
Hematologická vyšetření - 1 zkumavka Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA), (krevní obraz, retikulocyty) 
PCR vyšetření – 1 zkumavka Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA)
(Faktor V Leiden, Faktor II 20210, Mutace MTHFR).
Na základě konsenzu odborných společností je omezena úhrada PCR vyšetření polymorfismů genu pro MTHFR pouze na indikujícího lékaře odbornosti 208 (lékařská genetika).
Vyšetření se odesílají do smluvní laboratoře SangLab – klinická laboratoř s.r.o.
Základní koagulační vyšetření - 1 zkumavka Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný)
(APTT, trombinový čas, protrombinový čas, D-dimer, antitrombin, fibrinogen, anti-Xa aktivita, nízkomolekulární heparin, rivaroxaban, dabigatran, etanol-gelifikační test 
Speciální koagulační vyšetření - 2 zkumavky Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný)
(APC rezistence, Protein C, Protein S, Faktor VII, VIII, IX, lupus antikoagulans
Agregace trombocytů – zkumavka Sarstedt, zelený uzávěr, 1x5 ml, nebo 2x3 ml