Historie a současnost nemocnice

Kladenskou nemocnici založil roku 1903 profesor Bohuslav Niederle, který byl také prvním primářem nemocnice. Už tehdy měla dva pavilony, které jsou dodnes funkční, a sedm oddělení, která nabízela 60 lůžek.  Ve 40. letech 20. století pak byla postavena hlavní budova nemocnice.

Od 1. ledna roku 2003 je zakladatelem nemocnice Středočeský kraj. Nemocnice je akciovou společností, která byla založena bez veřejné nabídky. Hlavní hospodářskou činností společnosti je poskytování zdravotní péče. Nemocnice ji zajišťuje v pěti pavilonech, přičemž nejvýznamnější část péče je soustředěna do budovy monobloku.

V roce 2006 byla restrukturalizována a kapacitně optimalizována lůžková část nemocnice. Část budovy monobloku (tedy hlavní budovy) a ostatních pavilonů prošla rekonstrukcí. Roku 2010 byl zahájen provoz radioterapeutického ozařovače a také výstavba Domova důchodců a lůžek následné péče. O rok později byl do provozu uveden nový pavilon Centra akutní medicíny. Všechna odborná pracoviště využívaná k příjmu nových pacientů se tak nacházejí na jednom místě. Nemocnice je vybavením a organizací práce srovnatelná s evropským zdravotnictvím a právem se může pyšnit nejvyšší technickou a organizační úrovní.