Ombudsman Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Marcela Zůzová 
nemocniční ombudsman 

Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je poskytnout pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení problémů vzniklých v souvislosti s léčebnými či ošetřovatelskými postupy a jinými službami ze strany zdravotnického zařízení, hájit jejich práva, ale zároveň hájit i práva zaměstnanců zdravotnického zařízení.

V rámci prošetřování podnětů či stížností, kdy klienti nejsou spokojeni se službami Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ON Kladno“),  nemocniční ombudsman svojí neformální mediátorskou rolí přispívá ke zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a ke spokojenosti pacienta se službami nemocnice.

Prostřednictvím nemocničního ombudsmana je také možné zaslat či předávat pochvaly, ocenění a poděkování pro pracovníky ON Kladno.

Ve své činnosti je nemocniční ombudsman nezávislý, má možnost však být v bezprostředním kontaktu s kompetentními zástupci ON Kladno i s vedením společnosti.

Nemocniční ombudsman má pravomoc provádět vlastní šetření ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky ON Kladno. Nemocniční ombudsman sice nemá právní prostředky, jimiž by do činností, proti nimž konkrétní stížnosti či podání směřuje, mohl přímo zasahovat, avšak jeho stanoviska jsou vedoucími pracovníky ON Kladno reflektována.

Nemocniční ombudsman má také možnost navrhovat vedení společnosti přezkoumání interních předpisů vztahujících se k činnosti ON Kladno, včetně navrhování změn a úprav těchto předpisů.

Nemocniční ombudsman je zároveň určenou osobou odpovědnou za přijímání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktovat nemocničního ombudsmana je možné:

  • emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
  • datovou schránkou: jbeff8f
  • telefonicky: +420 312 606 576
  • osobně (po předchozím objednání): 1. patro pavilon „E“ ON Kladno, ul. Vančurova 1548

Působnost nemocničního ombudsmana je pouze v rámci ON Kladno a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost.

Ombudsman ON Kladno je členem Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR.

ombudsman certifikát orez

Komunikační desatero pro pacienty
Komunikační desatero pro zdravotníky