Dietní oddělení je umístěno v 1. patře budovy H.

Naši registrovaní nutriční terapeuti s vyšším nebo středně odborným vzděláním zajišťují odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřují se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí.

Úzce spolupracují s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NLZP) a lékaři lůžkových oddělení i ambulancí. Při zajišťování provozních úkolů spolupracují s nemedicínskými útvary, především se Stravovacím provozem.

V rámci pracoviště probíhá praktická výuka studentů VOŠZ oboru diplomovaný nutriční terapeut a SZŠ, obor nutriční asistent.

Stáhněte si ceník služeb a výkonů nemocnice společný pro všechna oddělení:

 

Provozní doba nutriční poradny:

Provozní doba ( září - červenec )

lichý týden

středa:  13.00 – 16.00 hodin
čtvrtek: 11.00 – 12.30 hodin

sudý týden

středa: 13.00 – 16.00 hodin

Provozní doba ( červenec - srpen )

Čtvrtek: 11:00 - 13:00

objednávání klientů:

všední dny: 6.00 - 14.30 hodin