Dietní oddělení je umístěno v 1. patře budovy H.

Naši registrovaní nutriční terapeuti s vyšším nebo středně odborným vzděláním zajišťují odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřují se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí.

Úzce spolupracují s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NLZP) a lékaři lůžkových oddělení i ambulancí. Při zajišťování provozních úkolů spolupracují s nemedicínskými útvary, především se Stravovacím provozem.

V rámci pracoviště probíhá praktická výuka studentů VOŠZ oboru diplomovaný nutriční terapeut a SZŠ, obor nutriční asistent.

Stáhněte si ceník služeb a výkonů nemocnice společný pro všechna oddělení.

Nutriční poradna odd. je určená pouze pro dospělou populaci. Nejčastěji se zde zabýváme zdravým stravováním dle doporučení odborných společností, redukcí hmotnosti, edukací diet dle doporučení lékaře a další. 

Provozní doba nutriční poradny:

Provozní doba ( září - červenec )

lichý týden

středa:  13.00 – 16.00 hodin
čtvrtek: 11.00 – 12.30 hodin

sudý týden

středa: 13.00 – 16.00 hodin

Provozní doba ( červenec - srpen )

Čtvrtek: 11:00 - 13:00

objednávání klientů:

všední dny: 6.00 - 14.30 hodin