V rámci chirurgického oddělení nemocnice Kladno provádíme prakticky celou škálu hrudních operací. Řada z nich je prováděna miniinvazivní technikou - torakoskopií z 2-3 několik mm dlouhých řezů, kdy je výkon v hrudníku prováděn pod kontrolou optiky. Tímto způsobem ošetřujeme tzv. nadměrné pocení - "hyperhidrosu" v oblasti dlaní, podpažních jamek, krku a horní části trupu . Výkon je prováděn v celkové anestezii, v naprosté většině případů v jedné době pro obě strany s krátkou hospitalizací v délce 2-3 dny po operaci a s trvalým efektem na rozdíl od jiných metod , včetně aplikace botulotoxinu. Dále provádíme torakospicky ošetření pneumotoraxu - přítomnost volného vzduchu v hrudní dutině , ošetření výpotků v hrudní dutině, plicní biopsie, v indikovaných případech pak ošetření zánětlivých procesů v dutině hrudní.

Dále provádíme  celé spektrum nitrohrudních výkonů pro nezhoubné procesy a zejména pak pro malignity v plicích, mezihrudí a v jícnu. Jedná se radikální řešení primárních plicních nádorů, kdy standardem výkonu je rozsáhlé odstranění spádových lymfatických uzlin, které je důležité pro určení další léčebné strategie i pro prognózu nemocného. Nedílnou součástí hrudní operativy je řešení i sekundárních plicních nádorů, tzv. metastáz. Jedná se zejména o metastázy střevních nádorů do plic, metastázy nádorů ledviny a řady dalších, tam kde je operace indikována. Pooperační péče je zajištěna na špičkově vybavené -personálně i technicky - jednotce intenzivní péče s následnou péčí na standardním oddělení, včetně možnosti nadstandardního ubytování. U pacientů se sekundárními plicními nádory - metastázami, které nelze ošetřit chirurgickou cestou (pro jejich nadměrný počet, lokalizaci nebo nemožnost pacienta podstoupit náročný nitrohrudní výkon pro komplikující interní choroby) nabízíme ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením odstranění metastát tzv. radiofrekvenční ablací. Další péče o pacienty s maligní diagnózou je zajištěna v onkologických centrech po dohodě s pacientem, tak aby tato léčba byla pro něj dostupná.

Pracoviště vzhledem k příchodu několika lékařů z I. chirurgické kliniky v Motole, kde byla historicky operační škola v chirurgii štítné žlázy, provádí všechny typy operací na štítné žláze, včetně strum uložených v mezihrudí s následným perioperačním endokrinologickým zajištěním ve špičkové kvalitě a s minimálním počtem pooperačních komplikací. Operace provádíme jak standardní technikou, tak s použitím harmonického skalpelu.