HRUDNÍ CHIRURGIE

V rámci chirurgického oddělení provádíme prakticky celou škálu hrudních operací. Řada z nich je prováděna miniinvazivní technikou - torakoskopií, kdy je výkon v hrudníku prováděn pod kontrolou optiky.

  • Tímto způsobem ošetřujeme například tzv. nadměrné pocení (hyperhidrosu) v oblasti dlaní, podpažních jamek, krku a horní části trupu. Výkon je prováděn v celkové anestezii, v naprosté většině případů v jedné době pro obě strany s krátkou hospitalizací v délce 2-3 dny po operaci a s trvalým efektem na rozdíl od jiných metod, včetně aplikace botulotoxinu.
  • Torakospicky dále provádíme ošetření pneumotoraxu - přítomnost volného vzduchu v hrudní dutině, ošetření výpotků v hrudní dutině, plicní biopsie, v indikovaných případech pak ošetření zánětlivých procesů v dutině hrudní.

Dále provádíme celé spektrum nitrohrudních výkonů pro nezhoubné procesy a zejména pak pro malignity v plicích, mezihrudí a v jícnu. Jedná se radikální řešení primárních plicních nádorů, kdy standardem výkonu je rozsáhlé odstranění spádových lymfatických uzlin, které je důležité pro určení další léčebné strategie i pro prognózu nemocného.

Nedílnou součástí hrudní operativy je řešení i sekundárních plicních nádorů, tzv. metastáz. Jedná se zejména o metastázy střevních nádorů do plic, metastázy nádorů ledviny a řady dalších, tam kde je operace indikována. Pooperační péče je zajištěna na špičkově vybavené jednotce intenzivní péče s následnou péčí na standardním oddělení, včetně možnosti nadstandardního ubytování. U pacientů se sekundárními plicními nádory - metastázami, které nelze ošetřit chirurgickou cestou (pro jejich nadměrný počet, lokalizaci nebo nemožnost pacienta podstoupit náročný nitrohrudní výkon pro komplikující interní choroby) nabízíme ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením odstranění metastát tzv. radiofrekvenční ablací. Další péče o pacienty s maligní diagnózou je zajištěna v onkologických centrech po dohodě s pacientem, tak aby tato léčba byla pro něj dostupná.

Naše pracoviště provádí všechny typy operací na štítné žláze, včetně strum uložených v mezihrudí s následným perioperačním endokrinologickým zajištěním ve špičkové kvalitě a s minimálním počtem pooperačních komplikací. Operace provádíme jak standardní technikou, tak s použitím harmonického skalpelu.

interiery2 17   interiery2 19