ambulanci bolesti jsou ošetřováni pacienti s chronickou a obtížně léčitelnou bolestí, nádorového i nenádorového původu. Vyšetření i ošetření probíhá ambulantní formou, v případě potřeby jsou podávány analgetickorelaxační infuze nebo prováděny blokády, především kaudální. Ročně je v ambulanci vyšetřeno a ošetřeno kolem 1000 pacientů.

Péče o pacienty s chronickou bolestí vyžaduje mezioborovou spolupráci, především s neurologem a psychologem, případě psychiatrem.

Najdete ji v budově E, tamtéž jako kardiologické ambulance.

V provozu je 3x týdně - pondělí, úterý a středa: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00.

Co s sebou k první návštěvě:

  • Doporučení odborného lékaře (otroped, neurolog atd.) na K žádance
  • Lékařské zprávy a seznam užívaných léků

dsc 0037  dsc 0037  dsc 0037

Ordinační doba

tel: 312 606 382   (sestra: Hana Lukschova)

Pondělí   MUDr. Olga Cihlářová 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Úterý MUDr. Jitka Brodecká 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Středa MUDr. Petr Nekvinda 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00