artusmed logo

Artusmed s.r.o. – zapsaná u Městského soudu v Praze, Česká republika 31.10.2008. Spisová značka: C 144842, identifikační číslo: 28482701. Sídlo - Praha 9 - Černý Most, Marešova 639/1, PSČ 198 00

Hlavním předmětem činnosti společnosti je zprostředkování kvalifikované lékařské pomoci v České republice. Působení společnosti se zakládá na dvou pilířích:

  1. Zajišťujeme kompletní servis pro rusky mluvící pacienty — poskytování plnohodnotných konzultací, co se týče způsobů, termínů a cen léčby, vytvoření zdravotnické dokumentace s lékařským personálem nemocnice, rezervace nadstandardních pokojů po celou dobu pobytu, kontrolu správnosti a včasnosti podstoupení všech potřebných lékařských vyšetření v místě bydliště pacienta ještě před příjezdem do ČR, každodenní doprovod rusky mluvícího odborníka po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení v ČR, vyřízení potřebné dokumentace. Mimoto poskytujeme pacientům kompletní doprovod a podporu po celou dobu pobytu v ČR.
  2. Druhý pilíř se skládá z analogických služeb poskytovaných zdravotnickému zařízení – přípravy a kompletace balíku zdravotnické dokumentace pacienta, určení anamnézy a vyplnění dotazníku pacienta, překladu do českého jazyka, posouzení poskytnuté informace lekařským personálem kliniky a formování předpokládaného programu léčby, zajištění bezproblémové komunikace zdravotnického personálu s pacientem během hospitalizace, plnohodnotného  informování pacienta o pravidlech a vnitřním řádu zdravotnického zařízení.

Posláním společnosti je zajistit, aby se  pacient a zdravotnický personál kliniky cítili komfortně a  aby obě strany byly maximálně informované o všem, co se děje během léčby.