Důležité upozornění: Vstup na oddělení intenzívní péče (JIP, ARO, porodnice apod.) je povolen pouze s použitím vlastních ochranných hygienických pomůcek. Lze je zakoupit v automatu v hlavním vestibulu budovy Centra akutní medicíny.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení, které najdete v budově Centa akutní medicíny, bylo založeno 1.12.1967 primářem MUDr. Vladimírem Lemonem. V roce 1972 zahájila činnost rychlá lékařská pomoc, v roce 1978 byla otevřena koronární jednotka, která se v roce 1994 přestěhovala do nově vybudovaných prostor a byla začleněna pod interní oddělení. V roce 1997 se ARO přestěhovalo do nových prostor a v roce 2001 se oddělila rychlá lékařská pomoc a stala se samostatnou jednotkou, řízenou Středočeským krajem. V roce 2011 se oddělení přestěhovalo do zcela nových prostor pavilonu akutní medicíny.

V současné době ARO poskytuje péči resuscitační, anesteziologickou a péči o pacienty s chronickou a neztišitelnou bolestí. O pacienty se stará 17 zkušených a erudovaných lékařů. 

Oddělení má akreditaci pro obor specializačního vzdělávání Anesteziologie a intenzivní medicína, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví.

dsc 0009  dsc 0009  dsc 0009

Lůžková část

Na 8 lůžkách, řešených boxovým systémem, která jsou vybavena špičkou ventilační a monitorovací technikou včetně možnosti náhrady selhávajících ledvinných funkcí, poskytujeme komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům se selhávajícími životními funkcemi, nehledě na vyvolávající příčinu. Lůžka jsou vybavena antidekubitárními matracemi, což snižuje možnost vzniku proleženin. Boxový systém minimalizuje riziko přenosu infekce mezi pacienty. Oddělení je plně klimatizováno.

Formou konziliární činnosti úzce spolupracujeme s ostatními odděleními naší nemocnice.
Lékaři ARO zajišťují praktický nácvik neodkladné resuscitace pro zaměstnance nemocnice.

tel: +420 312 606 306

Anesteziologická část

Na 6 centrálních operačních sálech ( 2x ortopedie, urologie, gynekologie, 2x chirurgie) dalších dvou menších sálech (oční, ORL) a operačním sále na porodnici podáváme celkové a regionální anestézie, včetně periferních nervových blokád s využitím neurostimulátoru nebo ultrazvuku. Anestézie jsou podávány moderními anesteziologickými přístroji, pomocí kterých lze monitorovat životní funkce a hladiny anesteziologických plynů. Dále provádíme epidurální analgezie při spontánních porodech, analgosedace na gastroenterologická vyšetření, anestézie na kardioverze, anestézie dětským a v případě nutnosti dospělým pacientům na magnetické rezonanci. Též zajišťujeme dohled nad pacienty na pooperačním pokoji.

Ročně podáme kolem 9500 celkových nebo místních anestézií.

dsc 0305

Důležité kontakty

Sekretářka:   +420 312 606 431
Oddělení:       +420 312 606 306