BŘIŠNÍ CHIRURGIE

Chirurgické oddělení kladenské nemocnice poskytuje komplexní péči o pacienty s poruchami a chorobami zažívacího systému. Ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice (CT, MR, skiaskopické vyšetření, endoskopické vyšetření) provádíme komplexní diagnostiku nemocí trávicího systému s návazností na chirurgickou léčbu v indikovaných případech dle nejnovějších poznatků výzkumu. Provádíme diagnostiku a následnou chirurgickou léčbu chorob jícnu a žaludku, zejména pak chirurgické řešení zhoubných nádorů. Zde klademe velký důraz krom operace na postiženém orgánu i na důsledné a radikální odstranění spádových lymfatických uzlin - tzv. D2 lymfadenektomii, jejímž cílem je přesné stanovení rozsahu nemoci, určení další strategie onkologické léčby a prognózy nemocného. V indikovaných případech provádíme tento druh operací i miniinvazivní cestou, vždy však na prvním místě stojí radikalita výkonu - odstranění celého nádoru a spádových uzlin ev. dalších postižených struktur.

Miniinvazivní technikou provádíme též operace v oblasti bránice - brániční kýly, refluxní choroba jícnu, achalazie jícnu a další.

Samozřejmostí jsou operace žlučníku, prakticky výhradně laparoskopickou technikou s využitím nejmodernější laparoskopické věže, včetně možnosti záznamu operace na digitální nosič. V řadě případů je pak možno tento výkon - odstranění žlučníku provést i v rámci jednodenní chirurgie. S operací žlučníku souvisí i žlučové cesty, kdy v této oblasti většinu patologií ošetřujeme endoskopickou technikou, tam kde nelze endoskopii z různých důvodů provést nebo v případech kdy endoskopický výkon neřeší onemocnění žlučových cest provádíme operační řešení.

Pracoviště se zabývá  problematikou nádorů slinivky břišní ve spolupráci s gastroenterologickým pracovištěm, kde probíhá kompletní diagnostika a v případech, kdy je operace indikována pak navazuje chirurgický výkon. Provádíme jak radikální resekční výkony, tak paliativní operace. Provádíme i léčbu chronických bolestí, které jsou způsobeny patologickým a jinak neovlivnitelným procesem v nadbřišku - žaludek, játra, žlučové cesty, slinivka břišní buď ošetřením pod CT, nebo miniinvazivním výkonem v hrudníku.

Zásadní problematikou v posledních letech v ČR je onemocnění střev, zejména vysoký výskyt kolorektálního karcinomu. Zde v souladu s posledními trendy moderní mediciny provádíme operační řešení nejen nezhoubných onemocnění (např. k operačnímu řešení indikována divertikulární choroba tlustého střeva, chirurgické řešení endoskopicky neodstranitelných nezhoubných nádorů v oblasti střeva aj.), ale zejména radikální operace pro kolorektální karcinom, s důsledným odstraněním spádových lymfatických uzlin. Výkony v indikovaných případech, včetně nádorů v oblasti konečníku provádíme laparoskopickou technikou. Výtečné operační zázemí, supermoderní jednotka intenzivní péče, spolupráce s onkology a dalšími odborníky (gastroenterologové, rentgenologové s využitím CT a NMR vyšetření) jak v indikaci k chirurgickému řešení, tak v následné péči přináší výborné výsledky.

Pracoviště disponuje vlastním ultrazvukovým přístrojem - touto technikou lze odhalit zejména žlučníkové kameny, kameny žlučových cest, opakované bolesti v pravém podbřišku atd. Výhodou jsou ve srovnání s pracovišti radiodiagnostiky poměrně krátké objednací termíny a přímá návaznost na chirurgické řešení v případě indikace k operaci.

Filosofií pracoviště je u pacientům s nádorovým onemocněním poskytnout komplexní servis v diagnostice i terapii s následnou ambulantní péčí a sledováním. Nádorové onemocnění považujeme za akutní stav a vzhledem ke kapacitním možnostem pracoviště jsou nemocní s maligní diagnózou, kteří jsou indikováni k chirurgickému řešení, operováni do 14 dnů od stanovení diagnózy.

interiery2 17   interiery2 19