Cílem a náplní pracovní činnosti Oddělení hygieny a epidemiologie Oblastní nemocnice Kladno je ochrana veřejného zdraví, bezpečí pacientů a ochrana zdraví zaměstnanců nemocnice

Tým oddělení se věnuje hygienicko-epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení, a to na úrovni prevence, běžného hygienického dozoru, epidemiologických kontrol a konzultační činnosti pro jednotlivé obory.

V oblasti prevence se jedná především o:

  • prevenci a kontrolu hlavních skupin infekcí spojených se zdravotní péčí
  • prevenci a kontrolu infekcí vyvolaných epidemiologicky významnými původci 
  • prevenci a kontrolu infekcí vyskytujících se u specifických skupin pacientů 
  • izolační opatření 

Oddělení spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a dalšími státními organizacemi s působností v ochraně veřejného zdraví, kterými jsou:

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Hlavní hygienik
  • Státní zdravotní ústav (SZÚ)
  • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje s pobočkou v Kladně