Dozorčí rada

Ing. Dan Jiránek
Pavel Volf 
Jiřina Fialová 
Mgr. Lenka Dohnalová
MUDr. Lukáš Rokos

Představenstvo

Ing. Jaromír Bureš – předseda představenstva 
Mgr. Viktor Szabó, MBA – místopředseda
Mgr. Martin Stolín
Bc. Zdeněk Syblík 
Ivan Šulek