Od 1.6.2012 provádí KL ON Kladno stanovení hladiny Dabigatranu (účinný metabolit léku Pradaxa) v plazmě. Vyšetření je k dispozici denně i ve statimovém režimu.

Pokyny k odběru:

Odběr do zkumavek odběrového systému Sarstedt zelený uzávěr (koagulační zkumavka).
Vzorek se odebírá před podáním další dávky léku – tedy pro obě schemata dávkování (léčebné a preventivní) vyhovuje odběr ráno nalačno před podáním léku.

Žádanka:

Použijte formulář VZP 06, požadavek Pradaxa, obdobně lze použít barevnou žádanku KL ON Kladno, v části koagulačních testů (zelená část) vybrat požadavek DTI (Dabigatran)

Hodnocení výsledku:

Dle doporučení výrobce léku se sleduje hladina Dabigatranu před podáním další dávky k vyloučení  kumulace léku s rizikem krvácivých komplikací.

Maximální bezpečné hladiny Dabigatranu, které by neměly být překročeny při načasování odběru před další dávkou:

220 mg 1x denně (preventivní schéma)                         67 ng/ml
150 (ev.110) mg 2x denně (léčebné schéma)                200 ng/ml

Další informace o hladinách Dabigatranu za 2 hodiny po podání dávky – odkazuji na SPC léku, v současné době nejsou výrobcem doporučovány jako marker účinnosti terapie.

UPOZORNĚNÍ:

Testem se stanovuje jakákoli aktivita inhibující trombin. Proto může přítomnost dalšího léku s touto aktivitou (heparin) vést k falešně vyššímu výsledku. Je zachyceno celkové antikoagulační působení!
Proto celkové krvácivé riziko při terapii více léky s anti IIa (trombin) aktivitou může být vyšší než by odpovídalo dávce Pradaxy.

CAVE – ODBĚR Z KANYLY A Z PORTU!!!

Informaci o přítomnosti heparinu při nejasných okolnostech odběru lze získat stanovením anti Xa aktivity ze vzorku – jako další požadavek indikujícího lékaře.

MUDr. Eva Fenclová
Klinická laboratoř ON Kladno