Projekty

esf
Datum zahájení projektu: 1.5. 2020
Datum ukončení projektu: 30.4. 2021
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016457
Název projektu: Provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje
Operační program: Operační program zaměstnanost
Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

esf
Datum zahájení projektu: 1.5. 2018
Datum ukončení projektu: 30.4. 2020
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008741
Název projektu: Provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje
Operační program:  Operační program zaměstnanost
Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

esf
Datum zahájení projektu:
1.5. 2016
Datum ukončení projektu: 30.4. 2018
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001703
Název projektu: Provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje
Operační program:  Operační program zaměstnanost
Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.


esf eu   esf eu   esf eu
Datum zahájení projektu: 1.11. 2013
Datum ukončení projektu: 31.10. 2015
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00023
Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje
Operační program:  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

kladno
Projekt:
Dotace na vybudování dětského hřiště v areálu společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje pro Dětskou skupinu Rybička zřízenou při Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Rok vybudování: 2014