Odběrový systém:

Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt.


Hematologická vyšetření - krevní obraz, retikulocyty 

(1 zkumavka Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA))


PCR vyšetření – Faktor V Leiden, Faktor II 20210, Mutace MTHFR

 (1 zkumavka Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA))

Na základě konsenzu odborných společností (http://www.slg.cz/2011/trombofilni-stavy) je od konce roku 2015 plátci zdravotní péče omezena úhrada PCR vyšetření polymorfismů genu pro MTHFR pouze na indikujícího lékaře odbornosti 208 (lékařská genetika)!!!! ) - odesílá se na OKBI Nemocnice na Homolce spolu s informovaným souhlasem pacienta.


Základní koagulační vyšetření -  APTT, trombinový čas, protrombinový čas, D-dimer, antitrombin, fibrinogen, anti-Xa aktivita nízkomolekulárního heparinu, rivaroxaban, dabigatran, etanol-gelifikační test 

(1 zkumavka Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný))


Speciální koagulační vyšetření - (APC rezistence, Protein C, Protein S, Faktor VII, VIII, IX, XII, VWF, lupus antikoagulans

(2 zkumavky Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný))


Agregace – zkumavky Greiner – materiál k vyzvednutí na recepci příjmu materiálu KL. Pro každý lék nutné použít jednu zkumavku, dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla .