Od dubna 2016 Oblastní nemocnice Kladno (ONK) zúžila poskytování zdravotních služeb o nemoci z povolání a věnuje se již pouze pracovnímu lékařství.

Dokumentace pacientů, kteří byli sledováni v Oblastní nemocnici Kladno, jsou postupně předávány novému poskytovateli těchto zdravotních služeb, a to Všeobecné fakultní nemocnici, která na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR převzala poskytování péče po ONK. Vzhledem k objemu zůstávají zdravotnické dokumentace prozatím archivovány v Oblastní nemocnici Kladno a na požádání jsou přes právní oddělení ONK zasílány Všeobecné fakultní nemocnici (Klinika pracovního lékařství. Na Bojišti 1, Praha 2).

Telefon na pracoviště:

Bc. Blanka Šantrůčková
vrchní sestra
Telefon: 224 964 535

Na tomto telefonním čísle se mohou objednat i noví pacienti z okresu Kladno, kteří jsou praktickými lékaři či svými zaměstnavateli odesláni k vyšetření pro možnou nemoc z povolání.