O Centru

Iktové centrum Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje je zařazeno jako akreditované iktové centrum do druhého stupně cerebrovaskulární péče. Cílem iktového centra je péče o pacienty s náhle vzniklou mozkovou příhodou. V souladu s požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR je péče možná jen díky multioborové spolupráci. Ta je nepřetržitě poskytovaná v oborech neurologie, radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního lékařství a kardiologie. Všechny tyto obory jsou součástí našeho iktového centra. Určená spádová oblast kladenského iktového centra zahrnuje okresy Kladno, Rakovník a cca 1/3 okresu Mělník. Celkový počet obyvatel v této spádovéoblasti je zhruba 250 tis. Adekvátní léčba by nebyla možná bez úzké spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a spádovým Komplexním cerebrovaskulárním centrem (v našem případě Nemocnice na Homolce v Praze 5).

Více informací: www.iktovecentrum.cz