Přehled činnosti tkáňového zařízení, odběr, zpracování a distribuce lidských tkání za r. 2021, 2022 a 2023:

EUROCET_TISSUE_2021
EUROCET_TISSUE_2022
EUROCET_TISSUE_2023