Přehled činnosti tkáňového zařízení, odběr, zpracování a distribuce lidských tkání za r. 2021 a 2022:

EUROCET_TISSUE_2021

EUROCET_TISSUE_2022