Historie dobrovolnického programu

Dobrovolnický program má v kladenské nemocnici letitou tradici. Jeho počátky se datují do roku 2004, kdy nemocnice využívala služeb Dobrovolnického centra Kladno, prostřednictvím kterého začala realizovat projekt „Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních – ONK, a.s.“. Postupem času se však ukázalo, že tento externí model není zcela vyhovující.

Po dlouholeté spolupráci se tedy obě strany dohodly na přechodu k tzv. internímu modelu dobrovolnického programu. Od 1. 1. 2009 je koordinátor dobrovolníků přímo zaměstnancem Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje a celý program je tímto stabilně organizačně zakotven ve struktuře nemocnice.

V současné době je tedy dobrovolnický program organizován kompletně nemocnicí resp. koordinátorem dobrovolníků, a to od počátečního kontaktu se zájemcem až po prvotní kontakt proškoleného dobrovolníka s pacienty. Způsob řízení dobrovolnického programu je důležitý pro kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb. Koordinátor je spojovacím článkem mezi dobrovolníky a pacienty, mezi laickou veřejností a personálem nemocnice.