UPOZORNĚNÍ

Vážené nastávající maminky,
od pondělí 21. září 2020 je v Oblastní nemocnici Kladno vyhlášen zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Výjimku mají:

a) návštěvy nezletilých pacientů;
b) návštěvy pacientů s omezenou svéprávností;
c) návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
d) přítomnost třetí osoby při porodu*.

* Třetí osobou se rozumí např. otec dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti (1. osoba je rodička, 2. osoba je porodník a 3. osobou se rozumí např. otec dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti.) U porodu je povolena přítomnost pouze jedné třetí osoby.

Při porodu může být s rodičkou přítomna pouze jedna osoba, za kterou je označen druhý rodič dítěte či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to pouze za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

a) porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením;
b) třetí osobě bude zamezen kontakt s ostatními rodičkami;
c) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu;
d) třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
e) třetí osoba používá respirátor minimálně třídy FFP2 jako ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných, látkových či jednorázových roušek ve výše uvedené situaci nepostačuje).

Rádi bychom v souvislosti s koronavirovou nákazou požádali všechny maminky, aby si ke svému porodu přinesly dvě roušky. Tímto opatřením se snažíme o maximální snížení možnosti nákazy či přenosu infekce. Mnohokrát děkujeme.


ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsme bohužel nuceni zakázat všechny návštěvy na oddělení šestinedělí včetně návštěv otce dítěte. Tento zákaz platí od 27.10.2020 do odvolání.

Přítomnost třetí osoby u porodu zůstává zatím stále povolena za předpokladu, že otec nevykazuje příznaky infekčního či respiračního onemocnění a budou splněny všechny níže uvedené podmínky:

a) Porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením;
b) třetí osobě bude zamezen kontakt s ostatními rodičkami;
c) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu;
d) třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
e) třetí osoba používá respirátor minimálně třídy FFP2 jako ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných, látkových či jednorázových roušek ve výše uvedené situaci nepostačuje).

Cílem tohoto rozhodnutí je zajištění maximální bezpečnosti pro maminky i jejich narozené děti.

Děkujeme za pochopení.


RESPIRÁTOR PRO TŘETÍ OSOBU PŘI PORODU

V naší porodnici se snažíme dělat maximum pro zajištění bezpečnosti a špičkové péče o rodičku, miminko i doprovod. Proto prosíme třetí osobu, která bude chtít být přítomna s rodičkou při porodu, aby měla jako ochranu dýchacích cest respirátor, a to minimálně třídy FFP2! Pokud třetí osoba při příchodu do porodnice respirátor mít k dispozici nebude, může si ho zakoupit buď v naší nemocniční lékárně nebo ve zdravotnických potřebách. Mimo jejich provozní dobu bude respirátor možné zakoupit i přímo na porodním oddělení.

Děkujeme, že nám pomáháte.


Porodnice a perinatologické centrum

Zajišťujeme péči o fyziologická a patologická těhotenství od 32. týdne gravidity. Těhotné ženy, které se rozhodnou rodit v naší nemocnici, se k porodu NEMUSÍ předem registrovat.

Vedoucí lékařka:   MUDr. Hana Brádková 
Telefon na porodní sál:          312 606 827, 312 606 398 

dsc 0045  dsc 0035  dsc 0042

dsc 0073  dsc 0077  dsc 0013

dsc 0010  dsc 0014  dsc 0095

V naší porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence. Naše nemocnice jako jedna z prvních v republice získala titul Baby friendly hospital, což je označení pro nemocnici, která podporuje přirozenou výživu dětí a plní 10 kroků k úspěšnému kojení.

Ve spolupráci s novorozeneckým oddělením získala kladenská porodnice:


spokojena rodicka   setrnameditace   zapojenadoprojektu

Videomateriál k představení oddělení

youtube play   Představení oddělení