Gastroenterologické a endoskopické centrum

Gastroenterologické a endoskopické centrum při interním oddělení se zabývá diagnózou a léčbou onemocnění zažívacího traktu, žlučových cest, jater a slinivky břišní. Pečujeme jak o hospitalizované, tak o ambulantní pacienty. V rámci pracoviště je centrum biologické léčby pro pacienty s nespecifickými střevními záněty, centrum pro prevenci kolorektálního karcinomu a centrum pro léčbu chronických hepatitid. K dispozici máme 2 ambulance a 4 moderní endoskopické sály vybavené špičkovou technikou. Pro pacienty po celkové anestezii a pro pacienty, kterým je aplikována infuzní terapie, máme k dispozici dospávací pokoj se 3 monitorovanými lůžky. Poskytujeme nepřetržitou 24 hodinovou urgentní endoskopickou službu/gastroskopie, koloskopie, v závislosti na službu majícím lékaři i ERCP/ v průběhu celého roku.

K jednotlivým vyšetřením se lze objednat buď osobně na naší recepci CAM v 1. patře nebo telefonicky na čísle: 312 606 289, a to ve všední dny mezi 7.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 15.00 hod. Na kolonoskopii se, prosím, vždy objednávejte osobně.

Druhy prováděných výkonů: gastroskopie, transnazální gastroskopie, perkutánní gastrostomie, koloskopie, ERCP, endoskopická ultrasonografie

Vedoucí lékařka MUDr. Helena Hlavová 
Staniční sestra: Kamila Vyhnalová
Lékaři: MUDr. Ježková, MUDr. Hoffmannová, MUDr. Jašková, MUDr. Straňáková, MUDr. Žďárská, MUDr. Hlavatý
Telefon ambulance A: 312 606 221
Telefon ambulance B:          312 606 545

Více informcí naleznete v rozpisu Gastroenterologického a endoskopického centra.


INTERNÍ JIP

Pod Interní JIP Oblastní nemocnice Kladno spadají koronární jednotka a metabolická jednotka.
Vedoucím lékařem Interní JIP je MUDr. Tomáš Heřman.

Koronární jednotka

Je moderně vybavené pracoviště poskytující péči pacientům s akutními kardiologickými onemocněními, jako je infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu, akutní i chronické srdeční selhání, plicní embolie a další. Součástí vybavení koronární jednotky jsou také špičkové přístroje zajišťující umělou plicní ventilaci, podporu krevního oběhu a péči o kriticky nemocné. Odborně velmi zdatný tým se současně podílí na diagnostice a léčbě ostatních onemocnění z oblasti vnitřního lékařství, která vyžadují pobyt na JIP a podporu životních funkcí. Je umístěna ve 2. patře budovy CAM (Centrum akutní medicíny).

Telefon sestry  312 606 375, 312 606 356
Telefon staniční sestra:          312 606 786

Metabolická jednotka

Náplní práce metabolické jednotky je intenzivní péče o nemocné se závažnými poruchami metabolismu a vnitřního prostředí, se septickými komplikacemi a potřebou dlouhodobé nutriční podpory a péče o nemocné pacienty s komplikacemi nespecifických střevních zánětů. Metabolická jednotka kladenské nemocnice má nadregionální charakter a je umístěna ve 2. patře budovy CAM (Centrum akutní medicíny).

Telefon sestry  312 606 586, 312 606 596
Telefon staniční sestra:          312 606 786

Informace pro návštěvy pacientů na odděleních intenzívní péče (JIP, ARO, porodnice apod.).
Vstup návštěvám je povolen pouze s použitím vlastních ochranných hygienických pomůcek. Balíček ochranných pomůcek lze zakoupit v automatu v hlavním vestibulu budovy CAM (Centra akutní medicíny). Vstup návštěvám bez předepsaného hygienického zabezpečení NEBUDE POVOLEN!


Kardiostimulační centrum

Před 28 lety zahájilo pracoviště kardiostimulace svoji činnost, a to jako satelitní středisko VFN pro region Kladenska, Slánska, Rakovnicka a Kralup nad Vltavou. Od roku 2011 využíváme nových prostor v budově CAM, disponujeme operačním sálem a dvěma ambulancemi. Provádíme implantace kardiostimulátorů a kontrolujeme jejich správnou funkci. Zajišťujeme včasnost výměny přístrojů a přípravu stimulovaných pacientů před operačními výkony. Více než 20 let na našem oddělení zavádíme venózní porty pro bezpečné podávání léků do žíly. V roce 2017 jsme získali z EU dotací nové přístrojové vybavení, konkrétně nejmodernější pojízdné RTG C rameno a k zavádění dalších žilních přístupů (PICC a midline) speciální ultrazvukový přístroj. V ambulantním režimu jsme schopni zajistit komplexní ošetřovatelskou péči o veškeré žilní přístupy a dokážeme řešit vzniklé komplikace. Tuto péči nabízíme i pro pacienty s žilními vstupy provedenými na jiných pracovištích.

Vedoucí lékař MUDr. Tomáš Kluh 
Telefon: 312 606 352
Poradna pro kontrolu kardiostimulátorů:      312 606 504 

Oddělení neinvazní kardiologické diagnostiky

Je umístěno v 2. patře bloku C1, náplní práce je neinvazní kardiologická diagnostika (ergometrie, echokardiografie, jícnová echokardiografie, Holterovo monitorování krevního tlaku a EKG Holter), oddělení vyšetřuje jak hospitalizované, tak i ambulantní pacienty.

Vedoucí lékařka:                 MUDr. Iva Kuncová
Telefon: 312 606 266

Příjmové oddělení

Je umístěno v přízemí budovy CAM (Centrum akutní medicíny), je součástí centrálního a urgentního příjmu nemocnice, náplní práce je posouzení a návrh terapie nemocných, jak přijatých tak nepřijatých.

Vedoucí lékařka interní části centrálního příjmu:         MUDr. Renata Stěpanovová 
Telefon 312 606 206, 312 606 210
Vedoucí lékařka urgentního příjmu: MUDr. Štěpánka Burešová
Telefon: 312 606 739