Canisterapie v Oblastní nemocnici Kladno

„Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou, je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka“.

Projekt canisterapie je koncipován jako stálá systematická pomoc dětem, seniorům a pacientům se speciálními potřebami. Tato stálá a systematická pomoc je poskytována v pravidelných intervalech.

S organizací Canisterapie Kladno z.s. začala Oblastní nemocnice Kladno spolupracovat v březnu roku 2023. V současné době se snažíme o vytvoření podmínek pro navázání intenzivnější spolupráce, tak aby postupem času došlo k zakomponování canisterapie do systému komplexní péče.

Bližší informace najdete na webových stránkách: https://www.canisterapiekladno.cz/

canisterapie 01