S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v důsledku výskytu koronavirové infekce (COVID-19) informujeme veřejnost o zákazech a doporučeních, které platí v Oblastní nemocnici Kladno.

VSTUP DO NEMOCNICE

Z hygienických důvodů platí pro vstup do nemocnice zpřísněná pravidla!

 1. Je nutné dbát pokynů zaměstnanců nemocnice a dodržovat všeobecná hygienická pravodla jako je nošení ochrany dýchacích cest, dodržování vzdálenosti mezi lidmi a podobně!
 2. Pacienti přicházející do nemocnice budou registrováni ve vnitřní recepci do příslušné ambulance.
 3. U pacientů s teplotou nad 37,0 °C bude zjištěn důvod návštěvy nemocnice a určeno, zda není vhodné je ošetřit v izolované infekční ambulanci.
 4. Z epidemiologických důvodů žádáme o minimalizace doprovázejících osob pacientů! 

KLADENSKÁ NEMOCNICE VYHLAŠUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci vyhlašuje Oblastní nemocnice Kladno od pondělí 8. listopadu 2021 do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou:

 • návštěv nezletilých pacientů
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností
 • návštěv rodiček na oddělení šestinedělí a přítomnosti třetí osoby při porodu
 • pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Návštěva u pacienta je možná, pokud navštěvující osoba splní jednu z následujících podmínek:

 • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
 • negativní antigenní test (RAT) starý nejvýše 24 hodin provedený zdravotnickým pracovníkem
 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání návštěvy,
 • doloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Osobám, které alespoň jednu z podmínek nesplní, nemůže být návštěva umožněna! Po celou dobu návštěvy je třeba mít nasazen vlastní respirátor bez výdechového ventilu, splňující požadavky pro FFP2 či KN95.

Děkujeme, že respektujete současnou situaci a vzniklá omezení!

Dále v souvislosti s návštěvami:

 • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
 • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
 • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorech nebo společných prostorech nemocnice!
 • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
 • Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
 • Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

PŘÍTOMNOST TŘETÍ OSOBY PŘI PORODU

Informace pro přítomnost třetí osoby při porodu naleznete na: http://www.nemocnicekladno.cz/oddeleni/porodnice/porodnice


INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V Oblastní nemocnici Kladno jsou zprovozněna dvě odběrová místa pro pacienty s podezřením na nakažení koronavirem.
Více informací k testování na onemocnění covid-19 naleznete pod jednotlivými odkazy:


OČKOVACÍ CENTRUM OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO

Očkovací centrum Oblastní nemocnice Kladno pro osoby od 16 let je umístěno mimo areál nemocnice v ulici Fr. Kloze 2313 (budova V). Očkování nezletilých (12-15 let) se provádí v areálu nemocnice v prostorech kalmetizace v přízemí budovy C1 (vchod z průchodu).

Více informací k očkování proti onemocnění covid-19 naleznete pod odkazy:


UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE KRVE

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací přijímáme i v letošním roce preventivní opatření, kterým je zákaz darování krve po dobu 28 dní po návratu ze zahraniční dovolené. Toto omezení platí od 1.7.2021 a týká se všech států.

Předpokládáme, že uvedené opatření bude platit do 31.10.2021 s tím, že jak doba trvání, tak destinace se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Při nejasnostech kontaktujte, prosím, před plánovaným odběrem krve pracovníky Hematologicko-transfúzního oddělení na tel.č. 312 606 343312 606 128 nebo mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zákaz darování krve po dobu 6 měsíců po návratu z oblastí s výskytem malárie a jiných tropických nemocí se nemění. Pokud dárce užíval preventivně antimalarika, prodlužuje se zákaz darování na 12 měsíců.


DAROVÁNÍ KRVE V SOUVISLOSTI S PRODĚLÁNÍM COVIDU-19 A PO OČKOVÁNÍ

Vážení dárci,

pokud jste prodělali onemocnění covid-19 a chystáte se darovat krev, její darování je možné za 4 týdny od uzdravení (jako je tomu i u jiných viróz). Pokud jste byli s covidem-19 hospitalizováni v nemocnici, krev můžete darovat až za 6 měsíců.

Po očkování mRNA vakcínami (Pfizer/BioNTech a Moderna) stačí pro darování krve odstup 1 týdne od očkování, pokud nebyla závažná reakce. V případě vakcín vektorových (AstraZeneca a Johnson&Johnson) je možné darovat krev až po 4 týdnech od očkování.

Velmi si vážíme Vaší přízně a děkujeme za pochopení.


VÝZVA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ

Hematologicko-transfuzní oddělení žádá o pomoc muže, kteří prodělali onemocnění COVID-19 s těžším / eventuelně středním průběhem, avšak bez nutnosti hospitalizace.

Pokud jste ve věku 18-65 rokův dobrém zdravotním stavubez závažnějšího chronického onemocnění, které vyžaduje trvalou medikaci a jste ochoten darovat krev na výrobu rekonvalescentní plazmy pro pacienty s koronavirem, přihlaste se, prosím, na transfuzním oddělení Oblastní nemocnice Kladno buď telefonicky na čísle 312 606 343 (případně tel.č.: 312 606 128) nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nejprve Vám bude odebrán vzorek krve na vyšetření hladiny protilátek proti koronaviru a při zjištění dostatečného titru Vás naši pracovníci budou kontaktovat, aby se s Vámi domluvili na dalším postupu a termínu samotného odběru krve.

Děkujeme za Vaši ochotu!

prim. MUDr. Lenka Bartošová
Hematologicko-transfuzní oddělení
Oblastní nemocnice Kladno


PACIENTI, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VYŠETŘENÍ A MAJÍ PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS

Oblastní nemocnice Kladno žádá všechny příchozí pacienty, kteří potřebují vyšetření v nemocnici a zároveň mají podezření na nákazu koronavirem, aby NEVSTUPOVALI DO PROSTORU NEMOCNICE! Pro tyto případy jsme zřídili KONTAKTNÍ LINKU (tel.č. je uvedeno na informační tabuli před každým hlavním vchodem do nemocnice), na které zdravotníci příchozím pacientům sdělí další postup a umístí je do PŘIPRAVENÉ IZOLOVANÉ ČEKÁRNY, kde budou ošetřeni.

Tímto opatřením se snažíme předejít možnému přenosu nebo rozšíření infekce či nákazy.


MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A POTŘEBUJETE LÉKAŘSKOU PÉČI?

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava a potřebujete lékařskou péči, nejprve kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a domluvte se s ním na dalším postupu!


JAK SE MŮŽETE PŘED NÁKAZOU CHRÁNIT?

 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
 • Vyhýbejte se kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
 • Používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
 • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou!
 • Používejte nejlépe jednorázové kapesníky.
 • Používejte ústenku tak, abyste omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S KÝM SE MŮŽETE PORADIT?

 • Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin, o víkendu pak od 9 do 16.30 hodin.
 • Souhrnný seznam kontaktů naleznete zde.
 • Při zdravotních potížích volejte linku 112.

KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE?

Další aktuální informace naleznete také na webových stránkách:

Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo https://koronavirus.mzcr.cz/
Státního zdravotního ústavu www.szu.cz
Krajské hygienické stanice SČK www.khsstc.cz

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O KORONAVIRU?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

co byste měli vědět o koronaviru


INFORMAČNÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ