Kladenská nemocnice od března tohoto roku využívá k vyhodnocení výsledků vyšetření pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu také umělou inteligenci.

Jedná se o automatizovaný systém e-Stroke Suite od společnosti Brainomix. Tento software poskytne radiologům i neurologům rychlé a relativně přesné zhodnocení CT snímků, a výrazně tak pomůže v léčbě pacientů s diagnózou mrtvice.

„Právě rychlost je v tomto případě naprosto zásadním předpokladem úspěšné léčby. Každou minutu od vzniku cévní mozkové příhody odumírají až 2 miliony mozkových buněk, a lékaři si tak nemohou dovolit žádné prodlení. Aby se co nejvíce minimalizoval počet chyb, stále častěji se do rozhodovacího procesu zařazuje strojové rozpoznávání obrazu,“ vysvětluje vedoucí lékař iktového centra kladenské nemocnice MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

Systém e-Stroke Suite pracuje na principu tzv. neuronových sítí (deep learning) a učí se podobně jako lékař, který hodnotí snímky mozku pacienta a vzdělává se s každým dalším případem. Zásadní rozdíl je však v množství a kvalitě dat, ze kterých se systém učí. „Společnost Brainomix totiž využívá velké množství kvalitních dat z předních světových institucí a databází, u kterých je stoprocentně potvrzená diagnóza. Je to komplexní řešení pro automatické vyhodnocení všech zobrazovacích metod (CT a magnetická rezonance), které se používají při diagnostice pacientů s cévní mozkovou příhodou,“ říká David Balo, manažer pro zdravotní péči společnosti Brainomix.

Výsledky program odesílá do minuty na jakékoliv zařízení, které je nastaveno, tedy i do mobilního telefonu nebo tabletu lékaře. Automaticky přitom vyhodnotí, zda se u pacienta projevují známky mozkové příhody, ukáže objem nezvratného poškození mozku, najde uzávěry velkých cév a procentuálně vypočítá rozsah poškozených a kriticky ohrožených tkání. „V praxi to funguje tak, že CT nám zjistí – ano, je tam nález a je nutné přistoupit k trombolýze, tzn. K podání nitrožilní látky, která rozpustí sraženinu v mozku. Nebo se jedná o pacienta, který musí být rychle transportován na vyšší pracoviště, které může sraženinu vyndat mechanicky, endovaskulárně. E-Stroke je metoda, která tohle objektivizuje a dokáže nám v řádu vteřin na základě naučených automatizovaných procesů pomoct rozhodnout, ze které léčby bude pacient profitovat a jakým směrem se máme udat. Jestli směrem nitrožilní terapie, endovaskulárního výkonu nebo standardní péče,“ uvádí kladenský lékař Brzezny.

Systém automatizovaného vyhodnocení zobrazovacích metod vyžadují směrnice a doporučené postupy cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V současné době jej využívá 15 zemí a instaluje se v polovině ze všech 45 iktových center. Mezi nimi je již i to kladenské.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je jedna z nejčastějších příčin nemocnosti i úmrtnosti v České republice. V Oblastní nemocnici Kladno ošetří ročně několik desítek pacientů s touto diagnozou. Mezi hlavní příznaky patří ochrnutí končetin či tváře na jedné polovině těla, potíže s vyjadřováním a porozuměním, případně rozmazané vidění, ztráta koordinace, prudká bolest hlavy nebo zdánlivá zmatenost. V takovém případě je nutné ihned volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 155 nebo 112.

S využitím zdroje: https://www.casjemozek.cz, https://zlepsujemezdravotnictvo.sk

e stroke03 e stroke02