Oblastní nemocnice Kladno v minulém týdnu opět podstoupila externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, ve kterém uspěla a obhájila tak na další tři roky Certifikát kvality a bezpečí. 

Získání certifikátu je důkazem, že nemocnice je po všech stránkách schopna se o své pacienty postarat na odpovídající úrovni kvality a zajistit jim bezpečné prostředí.

Akreditační šetření provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví dne 15.5.2018. Komise hodnotila systémové nastavení klíčových procesů a plnění národních hodnotících standardů ve všech zdravotnických i nezdravotnických provozech nemocnice.

„Nemocnice prokázala, že má efektivně nastavený systém kontinuálního zvyšovaní kvality a bezpečí, který se odráží v každodenní péči o naše pacienty a není jen pouhou formalitou. Klade důraz na aktivní přístup, systémové vyhledávání rizikových procesů, pečlivé sledování a hodnocení indikátorů kvality včetně nežádoucích událostí. Dbá na důsledné nastavení účinných preventivních a nápravných opatření,“ řekla hlavní sestra Bc. Eva Drahorádová, která měla zajištění celé akreditace na starosti.

„V rámci zlepšování kvality probíhají v nemocnici pravidelné interní audity zaměřené především na rizikové činnosti, jako jsou manipulace s léčivými přípravky, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování hygienických postupů z důvodu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnostní audity a další,“ přiblížila obsah hodnocení RNDr. Renata Podstatová, jednatelka a konzultantka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Získáním samotného certifikátu celý proces ale nekončí. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé tři roky obhájila, že kvalitu péče dokáže nejen udržet, ale dále zvyšovat.

„Kvalita a bezpečná péče o pacienty je v Oblastní nemocnici Kladno prioritní oblastí a laťka je zde nastavena vysoko. Kladenská nemocnice je kvalitní a moderní nemocnice 21. století a právem může být považována za „dobrou značku“,“ řekla při předávání certifikátu RNDr. Renata Podstatová.

„Za opětovné získání certifikátu patří velké poděkování všem zaměstnancům Oblastní nemocnice Kladno, kteří se tou největší měrou podílí na udržení a rozvoji poskytování kvalitní a bezpečné péče našim pacientům,“ doplnil předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr Polouček, MBA.

01 obhájení akreditace

01 obhájení akreditace

01 obhájení akreditace