Oblastní nemocnice Kladno zahájila v pátek 5. února 2021 očkování seniorů starších 80 let.

Očkování probíhá v nově zřízeném vakcinačním centru v ulici Františka Kloze (bývalá budova plicního oddělení umístěná mimo areál nemocnice), které je otevřeno od pondělí do pátku od 7 do 15:30 hodin. Očkováni jsou zde zatím pouze zdravotníci a zaregistrovaní senioři, kterým byl v Centrálním rezervačním systému přidělen termín. Současné kapacity očkovacího centra jsou v tuto chvíli omezeny počtem přidělených vakcín.

„V očkovacím centru fungují zatím dvě očkovací místa. Pokud bude potřeba, jsme připraveni navýšit kapacitu o další dvě očkovací stanice, které jsou umístěné v 1. patře. Administrativu očkování nám vzhledem k nedostatku pracovníků významně pomáhají zajišťovat úředníci města Kladna,“ řekla Mgr. Radka Černá, koordinátorka očkovacího centra kladenské nemocnice a dodala, že očkovací kapacita se v současné době pohybuje kolem 150 lidí denně a je omezená počtem přidělených vakcín. Celý proces očkování od příchodu do očkovacího centra až do jeho opuštění trvá přibližně jednu hodinu.

K očkování je nutné mít s sebou občanský průkaz a průkaz pojištěnce. V ideálním případě pak i seznam léků, které zájemce o očkování dlouhodobě užívá a lékařské zprávy z odborných ambulancí. Samozřejmostí je také ochrana úst a nosu rouškou nebo respirátorem. Očkovací látka se aplikuje do ramenního svalu horní části paže. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.

Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na internetových adresách https://registrace.mzcr.cz nebo https://crs.uzis.cz. Registrace a rezervace termínu je možná také přes bezplatnou linku 1221.

Více informací o očkovacím místě v Oblastní nemocnici Kladno naleznete na
http://www.nemocnicekladno.cz/pro-pacienty/ockovani-proti-covid-19.

dsc 0019

dsc 0019

dsc 0019

dsc 0019

dsc 0019