Klinická laboratoř kladenské nemocnice obnovila po dvouleté přestávce zaviněné epidemií covid – 19 XVI. regionální konferenci s názvem „Nejedlého Kladno“.

Zasedání, kterého se účastnilo přes 60 posluchačů z řad lékařů, vysokoškolských analytiků a zdravotních laborantů, se konalo minulý týden v prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

„Jsem velmi rád, že se nám opět po delší přestávce podařilo konferenci zorganizovat. Považuji za důležité propojovat práci laboratoře a klinických oddělení. Mí kolegové opět poskládali zajímavý program, který obohatil vzájemnou spolupráci,“ uvedl předseda představenstva kladenské nemocnice Ing. Jaromír Bureš.

Přednášky se týkaly zejména oborů biochemie, hematologie a mikrobiologie. „Rhabdomyolýza – terapie statiny, což je zjednodušeně řečeno rozpad svalových buněk následkem komplikací této terapie, bylo jedním z témat, které přednesli kolegové z pražského IKEM v čele s prof. MUDr. Antonínem Jaborem, CSc. Odborníci z naší klinické laboratoře pak posluchače seznámili například s nejznámějšími   epidemiemi a pandemiemi v historii lidstva,“ řekl primář klinické laboratoře kladenské nemocnice Ing. Luděk Šprongl.

Dalšími tématy byly například svět budoucnosti nanomedicíny, vakcinace a imunitní systém u starších lidí, ovlivnění hemokoagulačních vyšetření v preanalytické fázi, péče o nedonošené novorozence a pomoci laboratoře nebo validace laboratoří vyvinutých metod.

Konference je pojmenována po jednom ze zakladatelů klinické laboratoře v kladenské nemocnici MUDr. Bedřichu Nejedlém.