I v letošním roce získává iktové centrum kladenské nemocnice významné ocenění za velmi dobrou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Zlatý status mu uděluje spolu s Iniciativou Angels, European Stroke Organisation (ESO), významná autorita, zaštiťující edukaci odborné i laické veřejnosti v problematice cévních mozkových příhod. Toto ocenění získají ty nejlepší nemocnice, které pravidelně zaznamenávají a poskytují data, pomocí nichž může společnost identifikovat místa pro zlepšení léčby pacientů s iktem.

„Díky našim odborným snahám a dlouhodobému poskytování péče na nejvyšší úrovni pacientům s mrtvicí, jsme i v tomto roce získali významné ocenění. Kromě toho je naše iktové centrum také certifikovaným evropským centrem. Rád bych poděkoval našemu týmu i vedení kladenské nemocnice za spolupráci a podporu,“ uvádí vedoucí lékař neurologické JIP a iktového centra kladenské nemocnice MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

Iktové centrum Oblastní nemocnice Kladno je zařazeno do druhého stupně cerebrovaskulární péče a je jediné v regionu. Navazuje na historii kladenské neurologie, která vždy poskytovala tu nejmodernější léčbu. Ročně zde ošetří více jak 600 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

„Naše práce vždy snesla ta nejvyšší světová kritéria, v roce 2018 jsme za naši práci převzali platinové „ESO Angels ocenění“ a za rok 2021 dokonce ocenění nejvyšší, a to diamantové,“ doplňuje MUDr. Brzezny. Tato péče je možná jen díky multioborové spolupráci, která je nepřetržitě poskytovaná v oborech neurologie, radiologie, rehabilitační medicíny a vnitřního lékařství.  Zároveň se iktové centrum průběžně vybavuje nejmodernější technikou a pro jeho kvalitní funkci se otevřela celá oddělení. Navyšuje se také počet zkušených odborníků i skvělý střední zdravotnický personál.

gold eso angels award onk2022