V zrekonstruované části bloku C2 budou v definitivním uspořádání umístěny:

Suterén 
Ambulance pediatrie - 6 vyšetřoven 
Přízemí 
Gyncentrum a urogynekologická ambulance - 3 vyšetřovny (ultrazvuk, CTG) 
Ambulance ortopedie - 3 vyšetřovny, 1 speciální vyšetřovna
Ambulance urologie - 3 vyšetřovny, zákrokový sálek 
1. patro 
Ortopedie - lůžkové odd., 30 lůžek 
2. patro 
Dětská JIP, 8 lůžek + 5 lůžek doprovod 
3. patro 
Urologie - lůžkové odd., 29 lůžek 
4. patro 
Neonatologie - novorozenci 10 lůžek 
Šestinedělí - lůžkové oddělení, 16 lůžek matek 
5. patro 
Klinické laboratoře